„Seniorzy w akcji” to ogólnopolski konkurs dotacyjny realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Oto co piszą twórcy konkursu o swoim projekcie:

„Uruchomiliśmy ten konkurs, aby wykorzystać ogromny potencjał czasu wolnego, wiedzy i życiowego doświadczenia, jakim dysponują osoby starsze. Stawiamy na pracę ze starszymi liderami. Szukamy aktywnych osób 60+, które chcą połączyć rozwijanie własnych pasji i zainteresowań z działaniem na rzecz innych.

Konkurs realizowany jest w formule inkubatora – stwarzamy przestrzeń do dopracowania i rozwijania pomysłów zgłoszonych na konkurs poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne oraz wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów (warsztaty, konsultacje). Formuła konkursu jest przyjazna szczególnie dla osób i organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów.

→ Dotacje ze środków konkursu są przyznawane na realizację inicjatyw, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat osób starszych.

→ Wsparcie w ramach konkursu mogą uzyskać przedsięwzięcia opracowane przez osoby 60+ we współpracy z wybraną organizacją czy instytucją nienastawioną na zysk, np. UTW, fundacją, stowarzyszeniem, domem kultury, biblioteką albo spółdzielnią mieszkaniową.

→ Osoby 60+ mogą zgłosić projekt samodzielnie lub we współpracy z osobą do 35. roku życia. Wśród nagrodzonych inicjatyw zdarzają się projekty rodzinne opracowane wspólnie przez babcię i wnuczkę, matkę i córkę czy ojca i syna.

→ Promując konkurs „Seniorzy w akcji” -inkubator+dotacje staramy się dotrzeć do osób 60+, które jeszcze nie działają w żadnej organizacji, nie mają doświadczenia w przygotowywaniu wniosku o dotacje. Z myślą o takich osobach została opracowana bardzo przyjazna formuła programu. Na pierwszym etapie prosimy o krótki list intencyjny. Autorów najciekawszych zgłoszeń zapraszamy na kilkudniowe warsztaty, podczas których pomagamy dopracować projekt.

→ Konkurs „Seniorzy w akcji” w sposób szczególny skierowany jest do Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Organizujemy warsztaty dla słuchaczy i liderów UTW. Pokazujemy nowe metody edukacji i zarządzania. Inspirujemy do uruchamiania działań społecznych angażujących słuchaczy i społeczność lokalną.

Dotychczas wsparliśmy łącznie  232 projekty. Całkowita wysokość dotacji przyznanych na ich realizację wyniosła ponad 2 500 000 zł.”

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ