W nawiązaniu do pojawiających się wątpliwości dotyczących finansowania programu bezpłatnych leków dla seniorów, którzy ukończyli 75 lat, Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że przyszłoroczny budżet na ten cel jest zagwarantowany – zgodnie z zapowiedziami.

W pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy – czyli w 2017 r. – na finansowanie projektu zostaną przeznaczone 564,3 mln zł. Ta kwota jest zagwarantowana w projekcie budżetu państwa na przyszły rok. 200 mln zł ujęto w części 46 budżetu państwa – zdrowie, a  364,3 mln zł – w rezerwie celowej – informuje Ministerstwo Zdrowia.

Resort zdrowia informuje również, że pacjenci, którzy są uprawnieni do bezpłatnych leków wskazanych w wykazie, nie mają powodów do obaw. W 2017 r. projekt 75+ będzie realizowany zgodnie z planem.

Red.

źródło: Ministerstwo Zdrowia

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ