Odczuwane problemy w obsadzeniu wakatów sprawiają, że 40% ankietowanych w badaniu „Plany Pracodawców” realizowanego przez firmę Randstad deklarowało, że rozważa zatrudnianie Ukraińców (52% odrzuca taki pomysł).

Pośród zainteresowanych kadrami zza południowo-wschodniej granicy 67% znalazłoby potencjalnie miejsce pracy dla robotników niewykwalifikowanych,  39% – dla robotników wykwalifikowanych, 23% – dla specjalistów, 13% – dla pracowników biurowych i administracyjnych, 5% – dla kadry kierowniczej średniego szczebla, a 2% – dla kadry zarządzającej.

Już teraz obecność obywateli Ukrainy w swoich załogach deklarowało 15% badanych podmiotów gospodarczych, z czego – wbrew obowiązującym stereotypom – tylko 45% zatrudnionych obywateli Ukrainy pracowało na stanowiskach robotników niewykwalifikowanych, natomiast 34% zasiliło szeregi robotników wykwalifikowanych, 26% – specjalistów, 11% – pracowników biurowych i administracyjnych, a 4% – menedżerów średniego szczebla.

W deklaracjach przedsiębiorców to wcale nie mniejsze parcie na wysokie wynagrodzenia jest najlepszym argumentem za zatrudnianiem obywateli Ukrainy (niższe wymagania – finansowe i nie tylko – wskazywało 6% badanych). 38% polskich menedżerów podkreślało przede wszystkim możliwość rozwiązania swoich palących problemów kadrowych, a 27% – możliwość pozyskania ludzi z odpowiednimi kompetencjami.

– Z badania wyraźnie wynika, że pracodawcy chcą zatrudniać pracowników z zagranicy, w tym głównie Ukraińców legalnie i na podobnych standardach, jak pracowników polskich. Konieczność zatrudniania cudzoziemców wynika natomiast wyłącznie z niemożności znalezienia Polaków chętnych do pracy na tych stanowiskach. W związku z tym dla pracodawców bardzo niepokojące są zmiany zapowiedziana przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które mają zastąpić uproszczoną procedurę zatrudniania cudzoziemców, tzw. oświadczeniową dwoma dodatkowymi typami zezwoleń na pracę sezonową i krótkoterminową. Ta nowa procedura będzie bardziej zbiurokratyzowana, kosztowniejsza i dłuższa. Bez umożliwienia polskim przedsiębiorcom elastycznego reagowanie na braki kadrowe, w sektorach w których w trudno znaleźć pracowników firmy mogą napotkać istotne trudności ze zwiększaniem produkcji, a to może negatywnie odbić się na wzroście gospodarczym – komentuje Grzegorz Baczewski, z Konfederacji Lewiatan. 

Plany Pracodawców to sondaż Instytutu Badawczego Randstad, w którym respondentami są pracodawcy wyrażający opinie w najważniejszych obszarach ich działalności, m.in.: planowanych zmian w poziomie zatrudnienia i wynagrodzeń, czy przewidywanych zmian kondycji firm i gospodarki. Pytania kierowane są bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za politykę kadrową (w małych przedsiębiorstwach jest to zarząd lub właściciel firmy).

Publikacja wyników „Planów Pracodawców” odbywa się w kooperacji z Departamentem Informacji Gospodarczej Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Wywiady bieżącej, 30. edycji badania, zostały zrealizowane w okresie od 5 kwietnia do 6 maja 2016 r.

Red. (źródło: Randstad)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ