Dynamika rynku pracy nie traci rozpędu. Do 37% wzrósł i tak już rekordowy odsetek firm chcących tworzyć nowe miejsca pracy w okresie najbliższego półrocza – pokazują wyniki najnowszej edycji badania Plany Pracodawców realizowanego przez firmę doradztwa personalnego Randstad.

Sytuacja jest bardzo dobra dla pracowników, ale coraz trudniejsza dla firm, z których tylko 1/3 jest w stanie skutecznie zrekrutować odpowiednio wykwalifikowanych ludzi na wszystkie potrzebne stanowiska. Podniesienie wynagrodzeń planuje co czwarty pracodawca, jednak  firmy znajdują również inne narzędzia motywowania pracowników do pozostania w aktualnej pracy.

Sezon rekordów rynku pracy trwa

Nie da się ukryć, że dla wielu pracowników trwają właśnie bardzo dobre czasy. Aż 37% przedsiębiorstw ankietowanych przez firmę doradztwa personalnego Randstad w ramach badania „Plany pracodawców” chciałoby w ciągu najbliższego półrocza zwiększyć zatrudnienie. To rekord – poprzedni był o 1 p.p. niższy i odnotowano go w lutym bieżącego roku. Jednocześnie tylko 7% podmiotów gospodarczych informowało o zamierzeniach ograniczenia zatrudnienia. Można więc mówić o utrzymaniu dotychczasowej, korzystnej sytuacji dla szukających lub zmieniających pracę – szczególnie w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu (SSC/BPO) i przemyśle, gdzie o rekrutacjach wspominało odpowiednio 50% i 43% respondentów.

Ten trend potwierdza też m.in. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, która pozytywnie zakończyła w tym roku już 39 projektów inwestycyjnych, z których aż 20 dotyczyło właśnie centrów usług biznesowych, gdzie powstanie prawie 4500 nowych miejsc pracy. – „W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, mamy o 26% więcej zakończonych projektów, w tym spektakularny wzrost 900% zakończonych projektów właśnie w centrach usług biznesowych” – powiedział prezes PAIiIZ Bartłomiej Pawlak.  – „Sektor BSS, a także motoryzacyjny i badawczo-rozwojowy odpowiedzialne były za 75% nowo powstających miejsc pracy. Osoby zainteresowane zatrudnieniem w tych branżach z pewnością ucieszy ta informacja” – dodał.

Ekspansji i uzupełnianiu braków kadrowych sprzyjają świetne wyniki polskich przedsiębiorstw. 68% badanych co najmniej dobrze oceniało sytuację finansową (rekord, ex aequo z badaniem z sierpnia 2015 roku), podczas gdy źle – tylko 4% (rekord, ex aequo z wynikami z lutego 2016 roku). Biorąc pod uwagę powyższe wskazania z pewnym dystansem należy podejść do ocen koniunktury w gospodarce w najbliższym półroczu. Przedsiębiorcy byli bowiem bardzo ostrożni: jedynie 22% spodziewało się wzrostu, a aż 21% recesji. Zdecydowanie lepiej patrzyli oni na otoczenie ekonomiczne w połowie 2014 roku, gdy polska gospodarka zaczynała wyraźnie przyśpieszać po okresie spowolnienia – 9 kwartałów temu różnica między pozytywnymi i negatywnymi prognozami sięgała 28 p.p.

Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan tłumaczy: „Z badań Instytutu Randstad wynika, że wzrosła przewaga firm oceniających swoją sytuację finansową jako dobrą nad firmami oceniającymi swoją sytuację jako złą, z 50 p.p. w 2015 roku do 54 p.p. w 2016. Ale jednocześnie osłabł optymizm przedsiębiorców co do koniunktury gospodarczej w następnych miesiącach. W badaniach przeprowadzonych w ubiegłym roku optymiści przeważali nad pesymistami, a w tegorocznych badaniach udział pesymistów i optymistów zrównał się. To tłumaczy dlaczego przedsiębiorcy wstrzymują się z inwestycjami mimo dobrej sytuacji finansowej, a jednocześnie zwiększają zatrudnienie. Niepewność powoduje, że wolą zwiększyć zatrudnienie, które zawsze można zredukować, niż ryzykować inwestycje w środki trwałe, z których nie da się wycofać bez znacznych strat. Obecny wzrost gospodarczy 3% przy wzroście zatrudnienia o 1% oznacza, że wzrost produktywności  wyhamował do 2%. Tak wolny wzrost produktywności uniemożliwia szybszy wzrost wynagrodzeń mimo rosnących oczekiwań pracowników. Wyższe kwalifikacje pracowników i lepsza organizacja pracy mogą zwiększyć produktywność, ale bez zwiększenia stopy inwestycji niemożliwe będzie przyspieszenie modernizacji gospodarki i w konsekwencji odczuwalne przyspieszenie wzrostu dochodów.”

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ