W Łodzi, z udziałem m.in. władz regionu, przedstawicieli nauki i biznesu, powstał Komitet Sterujący na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się. Jego celem jest stworzenie pierwszego w kraju centrum referencyjnego KE w dziedzinie zdrowego starzenia się.

W Urzędzie Marszałkowskim – z inicjatywy łódzkiego Uniwersytetu Medycznego – przedstawiciele władz regionalnych, jednostek samorządu miasta, Szpitala Klinicznego im. Barlickiego, Instytutu Medycyny Pracy, Klastra Żyjmy Zdrowiej oraz spółki Ericpol, podpisali porozumienie o zawiązaniu Komitetu koordynującego w woj. łódzkim działania na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się.

Jak wyjaśnił Mikołaj Gurdała z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (UMed), Komisja Europejska stworzyła kilka tzw. inicjatyw innowacyjnych na poziomie UE, w których regiony współpracują ze sobą, uzyskując status referencyjności w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, m.in. w kwestii aktywnego życia i zdrowego starzenia się.

– Centrum referencyjne to regionalne partnerstwo instytucji reprezentujących samorząd lokalny lub regionalny, instytucje badawcze, biznes, organizacje pozarządowe, klastry oraz jednostki zajmujące się ochroną zdrowia. Obecnie w Europie działają 32 takie centra, łódzki UMed nawiązał współpracę z dwoma z nich – w Groningen (Holandia) i Coimbrze (Portugalia) – podkreślił Gurdała.

Zdaniem prorektor UM prof. Lucyny Woźniak porozumienie, które ma doprowadzić do uruchomienia w Łodzi centrum referencyjnego, to inicjatywa dotycząca wielu środowisk i całego regionu. – Mamy nadzieję, że uda nam się wprowadzić region łódzki, obok 32 tzw. starych regionów Europy, jako centrum referencyjne w dziedzinie aktywnego i zdrowego starzenia się. Będziemy rozwiązywać problemy wspólnie, będziemy mieć partnerów, którzy pomogą nam np. udzielając swojego know-how – zaznaczyła.

Łódzka uczelnia medyczna współpracuje z ośrodkiem w Groningen, gdzie na obszarze jednej dzielnicy stworzono kompleks placówek zajmujących się zagadnieniami zdrowego starzenia, takimi jak szpitale, centra pomocy społecznej, wyspecjalizowane jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa. Zakres ich działania jest bardzo szeroki – od edukacji, żywienia, rynku pracy, tworzenia przyjaznych dla seniorów form architektonicznych, po aktywności związane z muzyka i sztuką.

Red. (źródło: wyborcza.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ