Sprawdź kiedy – niezależnie od wysokości dochodu własnego czy rodziny – możesz starać się o zasiłek pielęgnacyjny.

Aktualnie wynosi on 153 zł. Przysługuje osobom, które ukończyły 75 lat oraz osobom niepełnosprawnym, które mają problemy z poradzeniem sobie w życiu codziennym.

Zasiłek nie należy się osobie, która przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. dom pomocy społecznej, zakład opiekuńczo-leczniczy itp.) i tym, którzy otrzymują dodatek pielęgnacyjny z ZUS.

Pomoc jest wypłacana bezterminowo lub do momentu ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy/ miasta lub w ośrodku pomocy społecznej.

Oprócz wniosku o zasiłek należy złożyć oświadczenie o sposobie wypłaty zasiłku (przelew, odbiór osobisty) i wylegitymować się dowodem.

źródło: „Poradnik Seniora” wydany przez Stowarzyszenie Ovum

 

 

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ