Ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania to rosnący segment rynku ubezpieczeniowego. Ciężko chorzy pacjenci często poszukują alternatywnych metod leczenia lub możliwości dodatkowej konsultacji z kilkoma specjalistami.

– Polacy coraz częściej korzystają ze specjalistycznych polis na życie oraz różnych dodatkowych usług. Od jakiegoś czasu obserwujemy duże zainteresowanie takimi rozwiązaniami ochronnymi, które w przypadku choroby ubezpieczonego są wsparciem dla niego w powrocie do zdrowia – mówi Edyta Fundowicz, dyrektor ds. portfela produktowego w Nationale-Nederlanden.

Program „Drugiej opinii medycznej” dostępny jest w trzech wariantach. Usługa daje klientom, w sytuacji ciężkiego zachorowania, możliwość skonsultowania postawionej diagnozy z niezależnym lekarzem na terenie kraju lub zagranicą. Ubezpieczony może również zweryfikować zasadność i poprawność zaproponowanego leczenia oraz jego zgodność z aktualną wiedzą lekarską w danej dziedzinie. Program obejmuje także pozyskanie informacji, czy istnieją alternatywne metody medyczne zalecane w danym przypadku, dostępne również poza granicami Polski, a także wskazanie odpowiednich ośrodków.

– Program „Drugiej opinii medycznej” jest skierowany do osób, które oczekują rzetelnej informacji na temat własnego stanu zdrowia, potwierdzenia postawionej diagnozy i zaproponowanego planu leczenia. Dodatkowo klienci mają do dyspozycji kompleksowy zakres usług i świadczeń assistance. – mówi Marta Tomczak-Koziupa, Bancassurance Senior Account Manager w Europ Assistance Polska.

Program zapewnia również chorym szereg usług dodatkowych, jak: tele- i wideokonsultacja z lekarzem (w tym także tłumacza w przypadku zagranicznego specjalisty), dowóz leków, transport ubezpieczonego do placówki medycznej oraz organizację i pokrycie kosztów hotelu na czas konsultacji. W ramach najszerszego zakresu usługi klienci mogą liczyć także na kompleksową organizację procesu leczenia w kraju i za granicą.

Red. (źródło: centrumpr.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ