Badania wskazują, że co czwarty Polak w wieku produkcyjnym doświadczał zaburzeń psychicznych. Upowszechnienie środowiskowej opieki psychiatrycznej realizowanej przez Centra Zdrowia Psychicznego – to jeden z celów przygotowywanego Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Poprzedni Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego zakończył się w 2015 r. Resort zdrowia przekazał więc do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu na lata 2016-2020. Jego całkowita realizacja ma kosztować 56,58 mln zł.

Program ma zapewnić osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronną opiekę medyczną. Upowszechniony ma być środowiskowy model psychiatrycznej opieki zdrowotnej realizowanej w Centrach Zdrowia Psychicznego (CZP). CZP dla dorosłych mają obejmować swym zasięgiem obszar zamieszkały przez około 150 tys. mieszkańców i będą zobowiązane do objęcia opieką każdego zgłaszającego się po pomoc mieszkańca danego terenu.

Centra w miarę możliwości mają zapewniać natychmiastową pomoc w przypadkach nagłych, a w przypadkach pilnych – w czasie nie dłuższym niż 72 godziny. CZP dla dorosłych będą składały się m.in. z przychodni i zespołu środowiskowego, który będzie realizował np. wizyty domowe oraz terapię indywidualną i grupową. CZP będą też zapewniać całodobową opiekę szpitalną.

Program ma ponadto wzmocnić aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi. Ma w tym pomóc zwiększanie dostępności rehabilitacji zawodowej, poradnictwa zawodowego i szkoleń dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W projekcie wskazano także na potrzebę wspierania m.in. szkół i ośrodków pomocy społecznej w rozwijaniu oferty pomocy udzielanej dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzone mają być też działania na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

Z trzyletniego badania EZOP (Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostępność psychiatrycznej opieki zdrowotnej) wynika, że u 23,4 proc. Polek i Polaków w wieku produkcyjnym rozpoznano w ciągu życia przynajmniej jedno zaburzenie psychiczne. Głównie były to zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych, zaburzenia nastroju, nerwicowe oraz zaburzenia kontroli impulsów i zachowań autodestrukcyjnych.

Co czwarta przebadana osoba doświadczała więcej niż jednego zaburzenia, a co dwudziesta piąta – trzech i więcej. Grupę pacjentów mających doświadczenia z kilkoma zaburzeniami można szacować na blisko ćwierć miliona osób.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ