Wyniki European Summer Barometer 2016 dowodzą, że w lato wydajemy coraz więcej pieniędzy. Największą pozycją na liście wakacyjnych kosztów są wyjścia do restauracji, barów i klubów, które stanowią blisko 19 proc. wszystkich wydatków.

Na podróże wydajemy niewiele mniej – blisko 18 proc. Odsetek ten jest niemalże taki sam jak w przypadku europejskiej średniej na ten cel. Wciąż jednak nie jesteśmy skłonni do zatrzymywania się w luksusowych hotelach, w których doba kosztowałaby powyżej 100 euro.

European Summer Barometer 2016 powstał dzięki konsumentom aż w 19 krajach, którzy opowiedzieli o swoich zwyczajach dotyczących wydawania pieniędzy podczas sezonu wakacyjnego. Niemal 18 tys. gospodarstw domowych wypowiedziało się na temat tego jak i na co będzie wydawać pieniądze latem.

Lubimy restauracje, bary i kluby

Chcąc zapewnić sobie wymarzony wakacyjny wyjazd jesteśmy skłonni zapłacić coraz więcej. Wyniki European Barometrer 2016 podpowiadają, że średnie rozchody Polaków związane z podróżowaniem stanowią 14 proc. planowanych wydatków. Warto je więc uwzględnić w swoich planach budżetowych. Więcej od nas na ten cel przeznaczają tylko Bułgarzy (ponad 17 proc.), Litwini (16 proc.) i Szwedzi (15 proc.). Najmniej w Europie na podróże przeznaczają Niemcy – ponad 4 proc. wydatków.

Jakie inne pozycje znajdują się na wakacyjnej liście wydatków Polaków i jak one wypadają na tle innych narodowości? Największą część, bo aż 19 proc. wydatków przeznaczamy na wyjścia do restauracji, barów i klubów. Jest to o 7,5 punktu procentowego więcej niż średnia europejska. Kolejne 9 proc. wydatków Polaków stanowią koszty związane z uczestnictwem w wakacyjnych festiwalach.

Ważną rolę odgrywają także podróże po kraju, które stanowią blisko 18 proc. rozchodów. Kolejną grupą kosztów są te związane z wydatkami osobistymi i na członków rodziny. Stanowią one blisko 12 proc. rozchodów. Polacy wydają na odzież mniej niż przeciętny Europejczyk, bo zaledwie 9 proc. wakacyjnych wydatków. Średnią europejską wynoszącą 11,4 proc., zawyżają Hiszpanie, którzy na ten cel przeznaczają najwięcej pieniędzy – jest to 24 proc. ich odpływów gotówkowych.

Kategorie wakacyjnych wydatków najczęściej wymienianych przez poszczególne nacje są różne. Na przykład Bułgarzy zwrócili największą uwagę na wysokie koszty związane z pielęgnacją ogrodu, które wynoszą blisko 23 proc. ich rozchodów. Zaś dla Litwinów ważną pozycją, stanowiącą 7,5 proc. rozchodów, są wakacyjne zajęcia dla dzieci. Szwedzi zaś bardzo często wskazywali na koszty wyjazdów zagranicznych, które stanowią blisko 14 proc. ich wydatków.

Luksusowe hotele nie w modzie

Choć coraz więcej wydajemy na wakacje, to nie decydujemy się na zakwaterowanie w luksusowych hotelach. Podczas gdy Szwedzi, Norwedzy, Duńczycy, Finowie i Brytyjczycy są skorzy do wydania na dobę noclegową nawet powyżej 100 euro, Polacy wolą przeznaczyć na ten cel mniej niż 400 złotych. Podobnych deklaracji udzielali nasi sąsiedzi, m.in. Czesi i Słowacy, Litwini oraz Niemcy. Wśród społeczeństw podzielających nasze preferencje znalazła się także Kanada.

Polacy ogólnie nie są zainteresowani alternatywnymi formami noclegów, takimi jak np. platforma AirBnB. Podczas wakacji z tej usługi planuje skorzystać niecały 1 proc. Polaków. Podobna tendencja utrzymuje się wśród Europejczyków. Skorzystanie z tego serwisu planuje zaledwie 5 proc. Czechów, a są oni liderem zestawienia, 4 proc. Bułgarów i ponad 3 proc. Słowaków. Najmniej zainteresowani tą możliwością są Norwegowie, którzy prawie nigdy nie deklarowali chęci skorzystania z platformy (0,01 proc.), ale także Hiszpanie (0,02 proc.) oraz Niemcy (0,07 proc.).

Red. (źródło: ferratum.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ