Polska żywność będzie specjalnie oznakowana. Sejm zdecydował o wprowadzeniu dobrowolnego znaku „Produkt polski”. Znajdzie się on na etykietach tych produktów, w których składzie jest nie więcej niż 25 proc. surowców z importu.

Prawidłowość użycia przez przedsiębiorców tego znaku będzie podlegała kontroli Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Jakie zatem warunki musi spełnić przedsiębiorca aby używać takiego oznakowania?

W przypadku produktu nieprzetworzonego będzie można użyć znaku „Produkt polski”, jeśli produkcja podstawowa odbyła się na terytorium Polski, natomiast w przypadku mięsa – jeżeli zostało ono pozyskane ze zwierząt urodzonych w Polsce oraz ich chów i ubój odbyły się na terytorium Polski.

W przypadku produktów przetworzonych, znaku będzie można użyć, jeśli produkt wyprodukowano na terytorium Polski ze składników wytworzonych w Polsce. Ustawa dopuszcza użycie importowanych surowców w ilości do 25 proc. masy produktu finalnego, pod warunkiem że surowce nie występują w Polsce lub nie można ich wytworzyć w naszym kraju.

Za używanie znaku „Produkt polski” niezgodnie z przepisami ustawa przewiduje kary. W sytuacji, gdy zostanie stwierdzony w wyniku kontroli taki przypadek, może nastąpić wymierzenie kary dla przedsiębiorcy sięgającej 10 proc. przychodów. Podobnie będzie w przypadku zafałszowania produktu.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ