Usługi i produkty dla osób w podeszłym wieku mogą stać się nawet trzecią, co do wielkości, gałęzią naszej gospodarki. Starzejące się społeczeństwo to szansa dla przemysłu, handlu i szerokiego sektora usług.

Według danych Eurostatu dzisiaj na jednego emeryta w Polsce przypadają trzy osoby pracujące. W roku 2050 na jedną osobę w wieku emerytalnym będą przypadały już tylko dwie pracujące osoby.

– Od tego roku – według raportu o starzeniu się społeczeństwa, który opublikowała Komisja Europejska – jesteśmy najszybciej starzejącym się krajem w UE. Jeżeli nie zmieni się nam współczynnik urodzeń, a długość życia radykalnie się wydłuża, za 15-20 lat będziemy najstarszym krajem w UE – mówi Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

Na świecie gospodarka senioralna stanowi trzecią siłę, co do swojego potencjału. Jej wartość to w tej chwili 7 bln dolarów. Tzw. srebrna gospodarka to system usług i produktów kierowanych dla osób starszych, które są konsumentami i odbiorcami. Jednak trzeba zabiegać, by oferty i propozycje dla seniorów były dla nich korzystne. Eksperci podają, że w Polsce pojawi się cała gałąź gospodarki narodowej, która zostanie nakierowana na osoby starsze.

W tej chwili mamy ponad 7 mln seniorów i jest to jedyna grupa społeczna, która ma stałe i policzalne dochody.

– Seniorzy mają też potężny majątek niezmonetyzowany, który jest zamrożony w nieruchomościach i tutaj mamy najwyższy w Europie współczynnik 83 proc. mieszkań, które są własnością seniorów – mówi Marzena Rudnicka.

Jak uważa, rynek bardzo szybko zareaguje na potrzeby konsumenckie osób starszych.

– W tej chwili w dużym przyspieszeniu nastąpi rozwój gospodarki senioralnej. Pojawiają się już pierwsi inwestorzy, duzi gracze, np. tacy, którzy chcą budować sieci domów opieki w Polsce, pojawiają się produkty finansowe i ubezpieczeniowe dla seniorów, jak również rynek medyczny i farmaceutyczny, ale również cały rynek, który mówi o kliencie seniorze nie tylko jako o takim, który się aktywnie starzeje, ale także takim, który dba o urodę. To także segment turystyki medycznej skierowany do zachodnich partnerów– mówi Marzena Rudnicka.

Obserwujemy pewien rozwój instrumentów finansowych, takich choćby jak odwrócona hipoteka, które pomagają zwiększyć komfort finansowy życia seniorów poprzez odpowiednie upłynnienie tych zasobów majątkowych.

– Jednak rynek jeszcze raczkuje i te rozwiązania są bardzo niedojrzałe. W przyszłości będzie ich zapewne znacznie więcej – mówi Jarosław Górski z Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Red. (źródło: polskieradio.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ