79 proc. ankietowanych Polaków przyznaje się, że dorabia do stałego źródła dochodu. Pomimo, że wśród dodatkowych zajęć najczęściej wymieniane są prace fizyczne – 21 proc., najczęściej wykonywały je osoby z wykształceniem średnim – 45 proc. i wyższym – 43 proc.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez pracownię SW Resarch, dorabiamy średnio 10 godzin tygodniowo ze stawką 8–10 zł brutto, z reguły wykonując prace fizyczne, ale także parając się ogrodnictwem, opieką nad dziećmi, udzielaniem korepetycji, sprzątaniem i gastronomią.

Wśród wszystkich dorabiających niewielką przewagę stanowią kobiety – 53 proc. 41 proc. spośród nich to mieszkańcy wsi, rzadziej miasta do 100 tys. mieszkańców – ok. 18 proc. W dużych aglomeracjach powyżej 500 tys. mieszkańców odsetek dwuetatowców wynosi zaledwie 12 proc.

Niemal połowa z osób podejmujących dodatkowe zajęcie to osoby stale zatrudnione, rzadziej emeryci czy renciści – 21 proc. 10 proc. to studenci, a osoby pracujące na co dzień dorywczo – 9 proc. Co ciekawe wśród dorabiających bezrobotni stanowią tylko blisko 4 proc.

Choć 85 proc. badanych posiadało wykształcenie średnie lub wyższe, to deklarowane zajęcia dodatkowe związane były głównie z pracą fizyczną. Polacy dorabiają na budowach, w halach magazynowych – 21 proc. Ponad 16 proc. badanych przyznało, że dorabia sezonowo w zajęciach związanych z ogrodnictwem. Dla 10,5 proc. dodatkowe źródło dochodów stanowiła opieka nad dziećmi. Podobny odsetek badanych dorabiał zajmując się korepetycjami, sprzątaniem czy pracą w gastronomii.

Red. (źródło: SW Resarch)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ