Pierwsze globalne badanie „Global Pain Index” na temat bólu pokazuje, że z jego powodu każdego tygodnia cierpi dwie trzecie dorosłych osób na całym świecie, a co czwarta z nich określa ból jako silny.

W Polsce odnotowano najwyższy poziom odczuwania bólu, spośród przebadanych krajów europejskich. Aż 93 proc. badanych Polaków cierpi z powodu bólu, jednak tylko 36 proc. z nich mówi o tym głośno. 72 proc. aktywnych zawodowo polskich respondentów twierdzi, że ból przeszkadza im w skoncentrowaniu się na wykonywanej pracy, a ponad połowa nie może poprawnie wykonać powierzonych im zadań.

Ból jest czymś, czego doświadczamy wszyscy, ale dla dwóch trzecich [67%] badanych jest to szczególny problem, bowiem ból w znacznym stopniu obniża jakość życia, zarówno w sferze fizycznej jak i emocjonalnej. O ile cierpienie związane z bólem ma wyjątkowo subiektywny i osobisty charakter, o tyle konsekwencje mają wpływ nie tylko na osobę cierpiącą, ale też na jej otoczenie – tak wynika z pierwszego globalnego badania Global Pain Index dotyczącego bólu przeprowadzonego na zlecenie GSK Consumer Healthcare, właściciela marki Voltaren®.

W ramach badania Global Pain Index (GPI), przeprowadzono rozmowy z 7000 osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają w 14 krajach na czterech kontynentach. Badanie ujawniło, że 88% dorosłych na całym świecie cierpi z powodu bólu, a dwie trzecie [65%] osób doświadcza go przynajmniej raz w tygodniu. Ponadto, skutki bólu mogą mieć duży wpływ na bliskie otoczenie osób cierpiących. Uczestnicy badania potwierdzili, że ból wpływa na ich życie towarzyskie [72%] oraz uczuciowe [64%], a także – w przypadku osób pracujących – zawodowe [78%].

Dane z raportu GPI dla Polski wskazują, że bólu doświadcza aż 93% badanych Polaków, z czego blisko dwie trzecie odczuwa dolegliwości przynajmniej raz w tygodniu [63%]. Blisko dwie trzecie badanych zna przyczynę swoich dolegliwości, do których najczęściej należą bóle pleców [96%], nóg [85%] i szyi [79%]. Ponad połowa polskich respondentów traktuje swoje dolegliwości poważnie, nie jest to jednak powodem do informowania otoczenia o swoim złym samopoczuciu. Okazuje się, że Polacy cierpią w ciszy i jedynie 36% badanych przyznaje się do mówienia o swoich problemach.

Ból ciała ma negatywny wpływ na codzienne życie przebadanych Polaków, z powodu dolegliwości, które znacznie obniżają jakość ich funkcjonowania [73%] zarówno w sferze fizycznej oraz emocjonalnej. Często jest to powodem rezygnacji z różnych zwyczajowych aktywności i planów, do czego przyznaje się 82% badanych. Ponadto, ból wzbudza niepokój u ponad połowy polskich respondentów, przez co może wpływać na nastrój [70%] oraz na zdolność do czerpania radości z codziennego życia [62%].

Dwie trzecie [67%] badanych będących rodzicami wierzy, że lepiej wykonywaliby swoje obowiązki, gdyby nie odczuwali bólu. Prawie połowa [49%] ma trudności z podnoszeniem swoich dzieci, a 60% nie może się z nimi bawić z powodu bólu pleców, sztywności karku lub bólu mięśni. Z podobnymi problemami zmagają się również polscy respondenci – ogromna większość [78%] przyznaje, że dolegliwości bólowe wpływają na ich życie rodzinne. Zabawa z dziećmi staje się niemożliwa dla 77% przebadanych rodziców, a 33% ankietowanych przynaje, że nie może się nimi opiekować z powodu odczuwanych dolegliwości. Ból poważnie utrudnia badanym Polakom również wykonywanie domowych obowiązków [82%].

Konsekwencje bólu wykraczają poza aspekty życia rodzinnego. 61% przebadanych osób aktywnych zawodowo twierdzi, że ból uniemożliwia im koncentrację, a 48% powiedziało, że ogranicza on zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Skutkiem tego jest absencja w pracy i zauważalny spadek motywacji, który daje się zaobserwować u znacznej liczby pracujących respondentów. Ból ciała odbija się również na życiu zawodowym przebadanych Polaków [86%] i jest on nie tylko przyczyną ich nieobecności w pracy, ale również wpływa na ich produktywność i wydajność. Ponad dwie trzecie [72%] przebadanych pracujących Polaków twierdzi, że ból przeszkadza im w skoncentrowaniu się na wykonywanej pracy, a ponad połowa [54%] nie może poprawnie wykonać powierzonych im zadań. Aż 70% Polek i 78% Polaków, którzy wzięli udział w badaniu przyznaje, że ból ma istotny wpływ na aktywność zawodową oraz na rozwój ich kariery [odpowiednio 32% mężczyzn i 36% kobiet].

Paweł Pacholczyk, dyrektor ds. medycznych GSK Consumer Healthcare:

– Aż 73 proc. przebadanych Polaków odczuwających ból narzeka na obniżenie jakości życia, kluczowe więc staje się odkrywanie nowych sposobów na radzenie sobie z nim dzięki coraz lepszym produktom, właściwym lekom oraz edukacji. Jako globalny lider rynku środków łagodzących ból, takich jak Voltaren, wierzymy, że możemy pomóc ludziom uwolnić się od bólu fizycznego i umożliwić pacjentom czerpanie radości z ruchu. A wszystko to poprzez nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań lub po prostu dostarczanie przydatnych informacji na temat sposobów walki z bólem. Dzięki wiedzy wynikającej z badania GPI możemy mieć pewność, że skupiamy się na kluczowych obszarach mających wpływ na ludzkie życie. Ludzie dużo rozmawiają na temat tego, jaki wpływ ma ból na ich życie. Na Twitterze odnotowano 2,3 mln wzmianek o bólu w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Wiemy również, że ludzie czerpią radość z bycia wolnym od bólu, dzięki czemu mogą bez przeszkód oddawać się ulubionym czynnościom. Lubią też dzielić się swoimi przeżyciami w mediach społecznościowych.

Red. (źródło: multivu.com)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ