Według ZUS średnia wysokość emerytury przyznanej w 2015 r. według tzw. starych zasad wyniosła 3 666 zł. Natomiast świadczenia wyliczane choćby częściowo w oparciu o nowy system obowiązujący od 1999 r. były równe 2 037 zł,  czyli o 44% mniej. Z roku na rok tych drugich jest jednak coraz więcej. To m.in. dlatego w przyszłości, przechodząc na emeryturę, otrzymamy 20% – 30% ostatniej pensji, podczas gdy w 2015 r. było to 61,5%. Expander pokusił się o podpowiedź, co zrobić, aby podwyższyć swoje przyszłe świadczenie. 

W ubiegłym roku emeryturę przyznano 224 tys. osób. Zdecydowana większość (208 tys.) otrzymała już świadczenie wyliczone według nowych zasad, czyli choćby częściowo na podstawie stanu konta w ZUS. Ten sposób wyliczania jest zdecydowanie mniej korzystny. Średnia wysokość takich emerytur przyznanych w ubiegłym roku była aż o 44% niższa niż osób, które otrzymały świadczenie w oparciu o dawne zasady. Co prawda, ZUS precyzuje, że tak duża dysproporcja wynika ze znacznego wpływu emerytur górniczych, które zawyżają średnią. Jednak nawet po wyeliminowaniu ich z wyliczeń, różnica i tak jest bardzo wysoka. Wynosi aż 28%.

W przyszłości wszyscy przechodzący na emeryturę będą otrzymywali świadczenia w całości wyliczane według nowego systemu. Między innymi dlatego, udając się na emeryturę, otrzymamy 20% – 30% ostatniej pensji. Tymczasem w ubiegłym roku było to 61,5%.To, że w przyszłości będzie gorzej nie oznacza, że teraz jest dobrze. Nie brakuje Polaków pobierających bardzo niskie emerytury. W ubiegłym roku 22% emerytów, czyli 1,11 mln  osób, otrzymywało świadczenie niższe niż 1 400 zł. W tym było 281 tys. osób, których emerytura była niższa niż 1 000 zł.

Wyższa emerytura dzięki oszczędzaniu

Aby w przyszłości nie być zmuszonym do przeżycia za ułamek pensji, najlepiej zacząć jak najszybciej samodzielnie oszczędzać z myślą o jesieni życia. Nie warto zwlekać, gdyż im później zaczniemy, tym trudniej będzie nam zgromadzić odpowiednią kwotę. Dla przykładu, kobieta, która rozpocznie oszczędzanie w wieku 30 lat, musi odkładać po 238 zł miesięcznie, aby od 67 roku życia mogła wypłacać sobie 1 000 zł dodatkowej emerytury. Jeśli jednak będzie zwlekała i dopiero mając 50 lat zacznie oszczędzać na emeryturę, to będzie musiała odkładać miesięcznie aż 640 zł. Istotne jest również to, aby odkładane pieniądze pracowały i przynosił odsetki. Jeśli wspomniana już kobieta będzie pieniądze trzymała na nieoprocentowanym rachunku to nawet zaczynając w wieku 30 lat musiałaby odkładać po 615 zł miesięcznie.

Ile trzeba odkładać, aby zapewnić sobie 1 000 zł dodatkowej emerytury

2015-09 Ile trzeba odkładać, aby zapewnić sobie 1 000 zł dodatkowej emerytury

Założenia do wyliczeń: Oszczędzający chce wypłacać sobie z własnych oszczędności po 1000 zł miesięcznie od 67 roku życia do 73 lat (mężczyźni) lub 81 lat (kobiety). Zarówno dodatkowa emerytura, jak i odkładane kwoty są podwyższane o inflację na poziomie 2% rocznie. Oszczędzanie przynoszące odsetki w okresie pracy odbywa się poprzez IKE.  

Wyższa emerytura w zamian za mieszkanie

Niestety Polacy niechętnie oszczędzają długoterminowo. Wiele więc wskazuje na to, że w przyszłości niskie emerytury zmuszą wielu z nas do korzystania z niezbyt popularnego obecnie rozwiązania – renty hipotecznej. W zamian za przekazanie własności mieszkania firma, oferująca takie rozwiązanie, pozwoli nam do śmierci w nim mieszkać i będzie wypłacała kilkaset złotych renty. Spowoduje to, że rodzina zmarłego nie odziedziczy nieruchomości, nawet jeśli emeryt przed śmiercią zdążył otrzymać zaledwie kilka wypłat, na kwotę stanowiącą niewielki ułamek łącznej wartości mieszkania.

Red. (źródło: Expander)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ