Według danych GUS, liczba osób otrzymujących emerytury lub renty była w 2015 r. o ponad 500 tys. niższa niż w roku 2000. Z czego wynika ta zmiana? W latach 2000-2015 znacząco zmniejszyła się liczba osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne – z 4 mln 782 tys. do 2 mln 627 tys. Liczba emerytów w tym czasie wzrosła, ale nie tak znacznie – z 4 mln 630 tys. do 6 mln 253 tys. Ogólnie świadczenia z ZUS, KRUS i poszczególnych resortów pobierało w 2015 r. 8 mln 880 tys. osób.

Przeciętne miesięczna świadczenie z ZUS to 1981 zł miesięcznie brutto, a średnie świadczenie z KRUS wynosi 1180 zł. Tymczasem poszczególne resorty wypłacają świadczeniobiorcom znacznie wyższe kwoty: MON średnio 3229 zł, MSWiA – 3303 zł, a MS – 3434 zł.

W latach 2005-15 najwyraźniej, bo aż o 76 proc., wzrosła średnia kwota świadczenia z ZUS. Mniej zyskali emeryci i renciści z MS (66 proc.), MSWiA (64 proc.) i KRUS (56 proc.). Zdecydowanie najwolniej rosły przeciętne świadczenia z MON – tylko o 48 proc. w skali 10 lat.

Przyjmując jako miarę poziomu życia dochód przypadający na jedną osobę w gospodarstwie domowym, to emeryci wypadają lepiej niż ogół Polaków. W gospodarstwach domowych emerytów przeciętny dochód wynosi 1433 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę, podczas gdy ogólnopolska średnia to 1338 zł. Zdecydowanie gorzej pod tym względem wypadają gospodarstwa domowe rencistów – średni dochód na osobę to 1064 zł.

Łączna kwota świadczeń emerytalnych i rentowych wypłaconych w Polsce w 2015 r. wyniosła 205,8 mld zł. 84 proc. tej kwoty przypadło na wypłaty z ZUS, nieco ponad 8 proc. – z KRUS, a niecałe 8 proc. to świadczenia dla byłych członków służb mundurowych i ich rodzin wypłacane przez odpowiednie ministerstwa.

Red. (źródło: GUS)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ