Najniższa emerytura lub renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z obecnej kwoty 882,56 zł ma być od 1 marca 2017 r. podniesiona do 1000 zł brutto. A ile wyniesie kwota netto? Jak się okazuje, nie jest to takie łatwe do wyliczenia. KRUS podaje następującą informację o zasadach waloryzacji i odliczeniach od kwoty brutto:

Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, waloryzacja od dnia 1 marca 2017 r. ma polegać na podwyższeniu kwoty świadczenia, w wysokości przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r., wskaźnikiem waloryzacji (prognozowany wskaźnik waloryzacji to 100,73%) nie mniej niż o kwotę 10 zł (5 zł w przypadku emerytur częściowych). Ponadto najniższe świadczenia zostaną podwyższone do 1.000 zł.

Taką podwyżką zostaną objęte m.in. emerytury i renty rolnicze, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2016 r., poz. 277). W wyniku podwyżki wysokość tych świadczeń nie może być niższa niż 1.000 zł.

Do 1.000 zł nie zostaną podwyższone:

• emerytura lub renta rolnicza z ubezpieczenia pobierana w zbiegu z rentą lub emeryturą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury (od 1 marca 2017 r. = 1.000 zł),

• świadczenia, o których mowa w art. 19a (częściowa emerytura rolnicza) i w art. 26 ust. 3 (wcześniejsza emerytura rolnicza),

• świadczenia, których wypłata została zawieszona w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu działalności objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.

Ze świadczenia emerytalno-rentowego potrącana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zaliczka na podatek dochodowy wynosi 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu, minus 46,33 zł (kwota zmniejszająca podatek), a za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód przekroczy 85.528 zł – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne nadal będzie wynosiła 9% podstawy wymiaru, a składka, o którą zmniejsza się zaliczkę na podatek dochodowy, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru.

Z emerytur i rent poza składką na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczką z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być dokonywane potrącenia wymienione w ustawie (zaległe składki) oraz w przepisach emerytalnych (np. zajęcia komornicze).

Red. (źródło:KRUS)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ