Tylko 6 proc. badanych zadeklarowało, że w tym sezonie jesienno-zimowym zaszczepiło się przeciwko grypie, kolejne 7 proc. zapowiedziało, że zamierza to zrobić. Ponad jedna trzecia Polaków zaszczepiła się przeciwko grypie przynajmniej raz w życiu – wynika z sondażu CBOS.

87 proc. badanych Polaków zadeklarowało, że w tym sezonie nie zaszczepiło się i nie ma zamiaru się szczepić przeciwko grypie. To taki sam odsetek, co w sondażu przeprowadzonym jesienią i zimą 2013/2014. Osoby, które w tym sezonie już się zaszczepiły przeciw grypie, to najczęściej mieszkańcy dużych i największych miast (odpowiednio 11 i 10 proc.), ankietowani z gospodarstw o dochodach per capita wynoszących co najmniej 2 tys. zł (10 proc.) oraz osoby w wieku 65 lat i więcej (10 proc.).

Prawie jedna trzecia (29 proc.) tych, którzy nie zamierzają się szczepić przeciwko grypie, uzasadnia to przekonaniem, że szczepionki są niezbyt skuteczne (wzrost o 1 pkt proc. w porównaniu z 2013 r.). Niemal tyle samo respondentów (28 proc.) uważa, że jest mało prawdopodobne, by zachorowali na grypę (wzrost o 4 pkt. proc.). Co piąty badany nie szczepi się ze względu na możliwe powikłania (wzrost o 1 pkt proc.).

Rzadziej ankietowani odpowiadali, że nie mają czasu na szczepienie (9 proc., wzrost o 4 pkt. proc.), nie lubią zastrzyków i igieł (9 proc., bez zmian), grypa nie jest groźną chorobą (7 proc., wzrost o 2 pkt. proc.) albo że mają przeciwwskazania wynikające z ich stanu zdrowia (6 proc., bez zmian). Co szósty badany (16 proc.) odpowiedział, że nie zastanawiał się nad szczepieniem przeciwko grypie (spadek o 5 pkt. proc.).

43 proc. tych, którzy się zaszczepili lub zamierzają się zaszczepić przeciwko grypie, czyni to, bo uważa, że grypa to poważna choroba, której powikłań należy się obawiać (wzrost o 5 pkt. proc.). Czterech na dziesięciu badanych (40 proc.) zaszczepiło się ze względu na swój stan zdrowia (wzrost o 4 pkt. proc.), a 34 proc. – ze względu na swój wiek (wzrost o 7 pkt. proc.).

Co trzeci zwolennik szczepienia przeciwko grypie (32 proc.) odpowiedział, że przebywa lub pracuje z dużą grupą ludzi i przez to jest narażony na zarażenie się wirusem (wzrost o 8 pkt. proc.). 17 proc. odpowiedziało, że szczepi się, bo w przeszłości ciężko przechodzili grypę i wolą unikać tej choroby (wzrost o 5 pkt. proc.), 15 proc. – że szczepienie zalecił im lekarz (spadek o 5 pkt. proc.), 13 proc. – że inne osoby w rodzinie się szczepią (wzrost o 1 pkt proc.).

Red. (źródło: CBOS)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ