Jak wynika z międzynarodowego raportu Bupa „Zdrowie w miejscu pracy”, 66 proc. Polaków uważa, iż ich wydajność wzrosłaby wraz z poprawą stanu zdrowia. W badaniu Bupa „Attitudes towards ageing”, określającym oczekiwania i obawy związane ze zbliżaniem się do wieku senioralnego, aż 68 proc. respondentów z Polski wyraża pogląd, że pracodawca powinien pomóc im zadbać o zdrowie i dobrą kondycję.

Podobne wnioski płyną z badań przeprowadzonych przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA: 66 proc. Polaków chciałoby długo być aktywnych zawodowo. Jednocześnie tylko 45 proc., mając na uwadze swój stan zdrowia, twierdzi, że jest to realne. Ponad 90 proc. respondentów wskazało, że kwestia właściwej opieki zdrowotnej jest „bardzo ważna” lub „raczej ważna” dla ich pozostania na rynku pracy.

W Polsce, w ramach opieki medycznej nad pracownikami, prowadzone są regularne kontrole stanu zdrowia, na podstawie których pracownicy uzyskują zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy. W bardziej rozwiniętych krajach priorytetem są jednak nie tylko aspekty bezpośrednio związane z pracą, jak choroby zawodowe czy wypadki przy pracy, ale wszystkie elementy zdrowia osoby zatrudnionej, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

Według szacunków Instytutu Medycyny Pracy w Polsce wykonuje się ok. 4 mln badań rocznie, z których ponad 99 proc. kończy się wydaniem orzeczenia dopuszczającego do pracy. Jak przekonuje eksperci, gdyby w trakcie tych badań przeprowadzić dodatkową kontrolę stanu zdrowia, można by wykryć ok. 150 tys. osób z nierozpoznanym nadciśnieniem tętniczym, czy ok. 70 tys. osób zagrożonych cukrzycą.

Za dobry przykład mogą służyć systemy niemiecki i francuski, w których lekarze medycyny pracy i eksperci BHP są aktywnie zaangażowani w kompleksową opiekę nad pracownikami. Model medycyny pracy w Polsce, funkcjonujący od 1997 r., nie przewiduje takich rozwiązań. Zdaniem ekspertów polski system ochrony zdrowia wymaga więc pilnej reformy. Nie powinien być on skoncentrowany wyłącznie na chorobach zawodowych i wypadkach. Obok zmian w podejściu do roli medycyny pracy w ochronie zdrowia pracowników, ważnym elementem polityki zdrowia publicznego jest uwzględnienie dodatkowej refundacji leków w programach zdrowotnych pracodawców.

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ