Stowarzyszenie Wiosna, opracowało „Raport o biedzie”. Jest to zbiór danych, opisujący najważniejsze problemy, z którymi zmagają się najubożsi Polacy. Wynika z niego m.in., że co druga rodzina ma zaległości z opłatami, pożyczkami, kredytami, a co trzeci senior nie może wydać więcej niż 7 zł dziennie, żeby nie popaść w długi.

Co piąta rodzina wielodzietna mieszka razem w jednym pokoju; także co piąta rodzina wydaje na mieszkanie więcej niż połowę swoich dochodów, a co szósta rodzina żyje bez łazienki. Dane zebrane przez wolontariuszy pokazują, że blisko 15 proc. rodzin dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością ma dziennie do dyspozycji 1,60 zł. na osobę.

Najczęstsza odpowiedź na pytanie „Co jest dla państwa najtrudniejsze?” brzmiała: „Brak odpoczynku i brak możliwości wystarczającej regeneracji”. „Niezaspokojone potrzeby związane z przestrzenią fizyczną i emocjonalną są częstym problemem, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych, gdzie na jedną osobę przypada jedna trzecia pokoju, a proste czynności, takie jak ciepły prysznic czy wspólnie zjedzona kolacja, są niemożliwe, ponieważ brakuje zaplecza sanitarnego” – podkreśla Stowarzyszenie Wiosna.

Najtrudniejsze, mentalne skutki biedy, które wpędzają potrzebujących w błędne koło, to „niskie poczucie własnej wartości i wrażenie uwięzienia w trudnej teraźniejszości”. Siła tych odczuć – podkreślają autorzy raportu – jest „porównywalna z bólem fizycznym”. Jak dodają, „szczególnie ważne jest więc wsparcie społeczne otoczenia i wzrost wrażliwości społecznej na ludzi wykluczonych”.

Red. (źródło: gazetaprawna.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ