Uniwersytet Medyczny w Łodzi zamierza rozszerzać działalność Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem. Dzięki przekazanym przez UE w ciągu trzech lat ponad 4,5 mln euro prowadzono m.in. badania naukowe, warsztaty edukacyjne dla seniorów i szkolenia dla personelu medycznego. 

– Korzystając z ponad 4,5 mln euro środków unijnych stworzyliśmy ośrodek naukowy. To dziesięć zespołów współpracujących ze sobą ściśle w badaniach nad zdrowym starzeniem. Dzięki tym pieniądzom mogliśmy poprawić jakość naszych badań naukowych, co uzyskaliśmy poprzez międzynarodową wymianę naukową i zainwestowanie ponad 1,5 mln euro w nowoczesny sprzęt. Program umożliwił też promocję naszych badań naukowych. Zorganizowaliśmy dziesięć konferencji międzynarodowych z udziałem kilkuset wykładowców z całego świata – mówi koordynator Centrum prof. Marek L. Kowalski.

Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem (Healthy Ageing Research Centre – HARC), stworzone przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, jest ośrodkiem naukowym, badawczym i propagującym wiedzę na temat szeroko pojętej problematyki starzenia się. W ramach projektu, w którym w latach 2013-2016 uczestniczyło 21 partnerów zagranicznych, stworzono m.in. wirtualne laboratorium prowadzące zaawansowane badania nad układem immunologicznym oraz pierwszy w Łodzi biobank, w którym są przechowywane próbki służące badaniom naukowym.

Równolegle do działalności naukowej Centrum prowadziło intensywne działania w obszarze społecznym. Powołano Akademię Zdrowego Starzenia, która realizuje ideę, że osoby starsze należy nie tylko edukować, lecz starać się też zmieniać ich styl życia. W cyklach warsztatów przeszkolono ok. 1,3 tys. seniorów. 

Tematy warsztatów, w ramach Akademii Zdrowego Starzenia, dotyczyły utrzymania sprawności fizycznej i psychicznej, zdrowego odżywianie i radzenia sobie z chorobami typowymi dla osób w starszym wieku. Z zajęć skorzystało 600 seniorów.

W ramach HARC zorganizowano też konferencje edukacyjne, które problematykę geriatryczną przybliżały lekarzom pierwszego kontaktu, pielęgniarkom, fizjoterapeutom. Uczestniczyło w nich ponad 200 osób.

Akademia Zdrowego Starzenia uzyskała certyfikat Komisji Europejskiej w Brukseli, przyznający uczelni tytuł centrum referencyjnego EIT. Łódzki ośrodek uzyskuje takie uprawnienia jako pierwszy w Polsce. Dzięki nim będzie mógł współpracować z 74 ośrodkami EIT w Europie.

Red. (źródło: PAP – Nauka w Polsce)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ