Negocjowana umowa o wolnym handlu między UE a USA, znana jako TTIP, obniży bezpieczeństwo żywności i standardy środowiskowe – wynika z dokumentu, który ujawnił Greenpeace.

Organizmy modyfikowane genetycznie – GMO (genetically modified organisms) to organizmy, których genom został zmieniony metodami inżynierii genetycznej w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych lub zmiany istniejących. Pierwsze GMO zostało stworzone w 1973 r., a pierwsze próby polowe miały miejsce w 1986 r. i dotyczyły tytoniu. Pierwsze komercyjne GMO zaczęto sprzedawać w USA w 1994 r. w pomidorach FlavrSavr – zmniejszono aktywność genu odpowiadającego za proces dojrzewania i mięknięcia pomidora.

Stany Zjednoczone mają na celu zastąpienie unijnej „zasady ostrożności”, która zapobiega wejściu na rynek potencjalnie szkodliwych produktów, jeśli ich efekty są nieznane albo dyskusyjne, łagodniejszą dla producentów procedurą. UE ma obiekcje przed szerszym dopuszczaniem na unijny rynek amerykańskich produktów rolnych z obawy przed żywnością genetycznie modyfikowaną – GMO.

Organizacja pozarządowa Foodwatch oceniła jednak, że w kluczowych sprawach, jak „zasada ostrożności” i ochrona inwestycji, UE ustąpiła. Niemniej ujawniły się silne różnice po obu stronach Atlantyku w sprawie liberalizacji handlu.

Europejscy i amerykańscy negocjatorzy twierdzą, że trzeba dużo pracy i ustępstw po obu stronach. Planowane transatlantyckie partnerstwo handlowe i inwestycyjne (TTIP) ma doprowadzić do stworzenia największej strefy wolnego handlu na świecie.

Wartość wzajemnych obrotów handlowych między UE a Stanami Zjednoczonymi osiąga każdego dnia 2 mld euro. Komisja Europejska szacuje, że dzięki umowie handlowej z USA gospodarka Unii może zyskać 119 mld euro rocznie (0,5 proc. PKB).

Red.

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ