Jak poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Przeglądzie emerytalnym nie przewiduje się zmian w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym pracujących emerytów.

Obecnie pracujący emeryt, podlegający ubezpieczeniom społecznym, jak poprzednio może przeliczyć wysokość emerytury i uwzględnić w niej nowy staż pracy.

W kwestii emerytur pomostowych, w tym wysokości składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, podkreślono, że ewentualne rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do emerytury pomostowej albo zmiana warunków nabycia prawa do emerytury pomostowej możliwa byłaby po uzyskaniu zgody na wzrost opłacanej składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Resort podaje, że gdyby przyjąć założenie zbilansowania się wpływów ze składek i wydatkami na emerytury pomostowe – bez rozszerzenia kręgu osób uprawnionych – szacunkowa składka na Fundusz Emerytur Pomostowych powinna oscylować ok. 7 proc.

Ponieważ nie proponuje się zmian w emeryturach pomostowych, również nie ma mowy o zmianie stopy procentowej składki – uspakaja MRPiPS.

Red. (źródło: MRPiPS)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ