Senior i starość to pojęcia niejednoznaczne. Wydłużanie się życia i towarzyszące temu zmiany społeczno-kulturowo-ekonomiczne powodują, że granice starości są bardziej płynne niż kiedykolwiek wcześniej. CBOS zapytał o niektóre problemy życia codziennego seniorów, prezentując wyniki w przedziałach wiekowych, aby pokazać różnice między osobami młodszymi i starszymi.

Poziom samowystarczalności seniorów był badany trzema wskaźnikami: występowaniem kłopotów z poruszaniem się, utrudniających wyjście z domu; potrzebą pomocy w codziennych czynnościach; problemami z załatwianiem spraw urzędowych. Pytania zadawane były wyłącznie respondentom w wieku 60+.

Problemy z poruszaniem się miewa 20 proc. Polaków w wieku 60+, w tym 5 proc. ma je stale (często). Analiza danych dla różnych grup seniorów dowodzi, że takie kłopoty na większą skalę pojawiają się w wieku 75+: dotykają one już 30 proc. populacji w tym wieku, z czego dla 10 proc. są bardzo poważnym utrudnieniem, ponieważ zdarzają się często.

Problemem występującym w nieco mniejszej skali jest brak pomocy w codziennych czynnościach. Odczuwa go 16 proc. Polaków w wieku 60+, w tym 3 proc. często. Sytuacja wygląda podobnie w różnych grupach seniorów, nie ma pod tym względem dużej różnicy między osobami w wieku np. 60–65 lat a 75+ (różnica wynosi 2–3 punkty procentowe). Można powiedzieć, że w codziennym funkcjonowaniu zdecydowana większość seniorów jest lub stara się być samowystarczalna, daje sobie radę.

Jeszcze mniejszy zasięg mają problemy związane z załatwianiem spraw urzędowych. Tego rodzaju problemy ma 9 proc. Polaków w wieku 60+, ale tylko dla 1 proc. jest to kłopot, który zdarza się często.

Porównując dane można przypuszczać, że osoby w wieku 60–65 lat częściej załatwiają różne sprawy urzędowe niż starsi, bowiem po 65 roku życia znacznie wzrasta odsetek odpowiedzi, że badani takich kłopotów nie mieli w ciągu ostatnich 12 miesięcy (93 proc.–94 proc.).

Zbadano częstość współwystępowania tych trzech problemów. Wśród osób w wieku 60+ tylko 0,4 proc. odpowiedziało, że każdy z nich zdarza się często. Z reguły seniorzy często stykają się z jednego typu problemem (6,2 proc.) i na ogół jest to niesprawność fizyczna utrudniająca wyjście z domu.

Oceniając sytuację na podstawie tych trzech wskaźników można stwierdzić, że większość seniorów jest w niezłej kondycji. Poważniejsze problemy pojawiają się w fazie 75+ i jest to granica, poza którą poziom samodzielności wyraźnie zaczyna się obniżać.

Źródło: CBOS

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ