Rośnie zaufanie do produktów marek własnych. Coraz więcej osób dostrzega tego typu produkty, kupuje je oraz uważa, że ich jakość nie odbiega znacznie od jakości produktów markowych – wynika z badania konsumenckiego przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 602 dorosłych mieszkańców Polski na potrzeby raportu „Marki własne detalistów w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021”.

Cena wciąż jest najważniejszym czynnikiem przekonującym Polaków do sięgania po markę własną. W porównaniu do poprzedniej edycji badania nawet więcej respondentów deklaruje, że kieruje się tym, iż produkt marki własnej jest tańszy od markowego pierwowzoru lub oferujący lepszy stosunek ceny do jakości (62 proc. w 2015 r. i 74 proc. w 2016 r.).

Seniorzy cenią jakość

Korzystna cena produktów marek własnych jest szczególnie istotna dla konsumentów w wieku 18-34 (57 proc.) i 35-54 lata (59 proc.) oraz dla respondentów z mniej zasobnym portfelem (78 proc. w grupie badanych deklarujących łączny dochód netto per capita poniżej 1 000 zł).

Z kolei starsi respondenci zakup produktów marek własnych argumentują głównie jakością tego typu produktów (56 proc.). Co nie zaskakuje, jakość jest także kluczowa dla respondentów z najwyższej grupy dochodowej (36 proc.).

Na stosunek ceny do jakości niemal dwukrotnie częściej zwracają uwagę mężczyźni (25 proc.) niż kobiety (13 proc.) i ponad czterokrotnie częściej osoby w wieku 18-34 lata (25 proc.) niż badani w wieku 55 lat i więcej (6 proc.). Wzrósł odsetek respondentów, którzy sięgają po produkty marki własnej ze względu na ich jakość (38 proc. w 2016 r. w porównaniu do 36 proc. w 2015 r.).

Sięgamy po znane marki

Co dziesiąty respondent kupujący produkty sieci handlowych sięga po nie ponieważ zna producenta od którego pochodzą. Czynnik ten jest ważniejszy dla mężczyzn (14 proc.) niż kobiet (8 proc.).

O ile większość nabywców produktów marek własnych ma zaufanie co do ich jakości, to już wśród konsumentów nie kupujących artykułów tego rodzaju panuje zgoła inne przeświadczenie. Zastrzeżenia odnośnie jakości, to najczęściej wymieniany powód niekupowania marek własnych. Blisko 30 proc. badanych niekupujących produktów marek własnych argumentuje ten fakt tym, że obecnie korzysta jedynie ze sprawdzonych wcześniej rozwiązań.

Red. (źródło: raport PMR pt. Handel detaliczny produktami marek własnych w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ