W ostatecznej wersji przeglądu emerytalnego i związanej z nim zmiany przepisów nie będzie rekomendacji dla rozwiązań ograniczających dorabianie przez emerytów po zakończeniu ich kariery zawodowej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponowało pierwotnie, by emeryci zarabiający między 70 a 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia mieli zmniejszane świadczenie, a gdyby ich zarobki przekroczyły 130 proc. średniej płacy, wypłata świadczenia byłaby zawieszana. Takie rozwiązanie miało zniechęcić do szybkiego przechodzenia na emeryturę, gdy wejdzie w życie obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

W trakcie prac nad wstępną wersją przeglądu emerytalnego pojawiały się propozycje jeszcze bardziej radykalnych rozwiązań, np. zakazu pobierania emerytury przez osoby, które mają pracę. Chodziło o zminimalizowanie budżetowych konsekwencji obniżenia wieku emerytalnego, które wejdzie w życie z początkiem października 2017 r.

Rząd przyjmuje tzw. przegląd emerytalny, przekazuje dokument do Sejmu i pomysły zniechęcające do łączenia emerytury z pracą nie mają już praktycznie szans na realizację. – Podczas konsultacji pojawiło się wiele negatywnych opinii, więc zrezygnowaliśmy z tego pomysłu – mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, Marcin Zieleniecki.

Red. (źródło: gazetaprawna.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ