Ponad połowa Polaków (58 proc.) jest zadowolona ze swojego stanu zdrowia. Za największe zagrożenia zdrowotne respondenci uważają palenie tytoniu oraz stres. Wprawdzie preferowanym źródłem informacji zdrowotnej jest lekarz rodzinny, jednak trzy czwarte respondentów przyznaje, że korzysta z Internetu w poszukiwaniu takich informacji. Co dziesiąty Polak podejmuje decyzję o własnym leczeniu bez konsultacji z lekarzem.

Jak wynika z badania ARC Rynek i Opinia, Polacy biorą niemal całkowicie odpowiedzialność za stan swojego zdrowia: 51 proc. z nich uważa, że spoczywa ona tylko na nich, a 45 proc. – że częściowo na nich. Zdecydowana większość czynników najbardziej wpływających na stan zdrowia jest związana ze stylem życia. Stosunkowo nieduży odsetek respondentów uważa, że „zdrowie ma się w genach” – takie przekonanie jest najpopularniejsze wśród osób powyżej 60 roku życia. Kobiety nieco częściej niż mężczyźni wskazują na zagrożenia związane z niewłaściwą dietą, paleniem tytoniu czy stresem.

20161012_6Połowa Polaków (51 proc.) ocenia swój stan zdrowia jako dobry, zaś 7 proc. jako doskonały. Zdecydowanie najlepiej oceniają swój stan zdrowia osoby w wieku do 35 roku życia. Natomiast po 45 roku życia poziom zadowolenia jest istotnie niższy. W zakresie zadowolenia ze stanu zdrowia nie ma istotnej różnicy między kobietami a mężczyznami.

20161012_120161012_2Kobiety częściej niż mężczyźni współdecydują o sposobie swojego leczenia, zaś mężczyźni w większym stopniu zdają się wyłącznie na lekarza.

20161012_3Preferowanym źródłem informacji o zdrowiu jest wybrany przez respondentów lekarz rodzinny. Warto jednak podkreślić, że kobiety i osoby z najmłodszej grupy wiekowej chętniej niż pozostali radzą się w kwestiach zdrowia swoich bliskich. Z kolei znaczenie lekarza rodzinnego oraz lekarzy specjalistów rośnie wraz z wiekiem badanych.

20161012_4Strony internetowe jako źródło informacji i zdrowiu są popularne niezależnie od wieków respondentów. Kobiety częściej niż mężczyźni poszukują informacji w gazetach i magazynach, natomiast osoby po 45 roku życia – w ulotkach dostępnych w gabinetach lekarskich i szpitalach.

20161012_5– Mimo, że zgodnie z deklaracjami to lekarz rodzinny jest najważniejszym i preferowanym źródłem informacji o zdrowiu, aż 73 proc. badanych przyznaje, że w ciągu ostatniego roku poszukiwało informacji zdrowotnych w Internecie. Oznacza to, że Polacy mają świadomość, iż lepiej byłoby z różnymi objawami pójść do lekarza, jednak jeśli objawy te nie są zbyt uciążliwe, najpierw poszukują różnych rozwiązań dostępnych w sieci – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

O badaniu

Badanie zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI (ankiety online na epanel.pl) na reprezentatywnej grupie Polaków (płeć, wiek, wielkość miejscowości), Próba, N= 1261, grudzień 2015.

Źródło: ARC Rynek i Opinia

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ