W Białymstoku wybrano Miejską Radę Seniorów. Składa się z piętnastu osób, które wybrano spośród siedemdziesięciu kandydatów. Członkiem Rady mogła zostać jedynie osoba, która ukończyła sześćdziesiąty rok życia.

Kandydatów zgłaszały organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych, mające swoje siedziby w Białymstoku. Jeden podmiot mógł zaproponować dwóch kandydatów. Lista zgłoszonych osób została podana 2 grudnia. Tydzień później rozpoczęło się głosowanie.

Miejska Rada Seniorów jest ciałem o charakterze konsultacyjno-doradczym prezydenta miasta. Do jej zadań będzie należało m.in. opiniowanie projektów uchwał ważnych dla osób starszych, wydawanie opinii i formułowanie wniosków, które mogą dotyczyć działalności na rzecz seniorów, inicjowanie działań na rzecz osób starszych, monitorowanie potrzeb takich osób itp. Będzie mogła też proponować priorytetowe działania, które powinno podjąć miasto na rzecz seniorów.

Rada zacznie swoją czteroletnią kadencję w styczniu 2017 r.

Red. (źródło: bialystok.onet.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ