Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy seniorzy, dzięki specjalnemu projektowi, trenują mózg i poprawiają jego pracę w wirtualnej rzeczywistości.

Wiosną ubiegłego roku pojawiły się ogłoszenia Instytutu Psychologii UKW. Szukano ochotników w wieku 60+, którzy chcą poprawić swoją pamięć, uwagę, orientację wzrokowo-przestrzenną, umiejętności językowe.

Do badań potrzebnych było 150 osób. Połowa nie mogła mieć problemów z funkcjami poznawczymi, co sprawdzano we wstępnej diagnozie. Druga połowa to osoby z lekkim otępieniem. Szukano ich poprzez poradnie geriatryczne i klinikę geriatrii w szpitalu Jurasza.

Latem projekt GRADYS, który jest przykładem innowacji społecznych, wszedł w fazę praktycznego testowania. Do poprawy funkcji poznawczych osób starszych pracownicy postanowili wykorzystać wirtualną rzeczywistość. Seniorzy wykonują zadania w otoczeniu – złudzeniu rzeczywistości: pokoju, lesie, karuzeli – które oglądają w założonych goglach. Urządzenie „oszukuje” mózg, a specjalnie dobrane ćwiczenia, symulacje poprawiają jego pracę.

– Mieliśmy pozytywne doświadczenia z osobami starszymi korzystającymi z komputera. Nieprawda, że starsi nie radzą sobie z komputerem. Nasz program przełamuje mity i postrzeganie osób starszych. Przecież ci, którzy teraz odchodzą na emeryturę, posługiwali się już w pracy komputerem. Zaczęliśmy więc myśleć, na ile możemy przenieść wirtualną rzeczywistość w obszar treningów funkcji poznawczych – wyjaśnia dr Monika Wiłkość-Dębczyńska z Zakładu Psychologii Ogólnej i Zdrowia.

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innowacje Społeczne. W efekcie powstało innowacyjne narzędzie – pierwsze w Polsce oprogramowanie do ćwiczeń symulacyjnych, w których wykorzystano elementy wirtualnej rzeczywistości, wspomagające funkcje poznawcze osób starzejących się prawidłowo i osób z chorobami otępiennymi.

GRADYS pozwala trenować pamięć, uwagę, koncentrację, spostrzegawczość, zapamiętywanie. Ma zastosowanie, gdy pojawiają się kłopoty z pamięcią i logicznym myśleniem, trudności w rozumieniu i stosowaniu instrukcji, problemy z orientacja w czasie i przestrzeni, trudności z podzielnością uwagi i koncentracją, a także gdy w starszym wieku chcemy utrzymać swoje funkcjonowanie umysłowe na stałym poziomie.

Więcej na www.gradys.eu

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ