Rząd zmierza złagodzić oficjalne stanowisko ws. projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Wśród sugestii Rady Ministrów są m.in. etapowe wprowadzanie zakazu czy zmniejszenie kar za jego złamanie.

Projekt dokumentu powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w grudniu, jednak oficjalnym stanowiskiem rządu stanie się do końca lutego. Powstanie wówczas, gdy uwagi do projektu przedstawią Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Finansów, kierowane przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Ostateczne stanowisko Rady Ministrów nie będzie znacząco różnić się od dokumentu przygotowanego przez resort rodziny. Mają znaleźć się w nim takie sugestie, jak etapowe wprowadzanie zakazu handlu w niedziele, dłuższe vacatio legis, zmniejszenie kar za złamanie zakazu, delegowanie części decyzji na poziom samorządów czy rezygnacja z chęci objęcia ustawą podmiotów świadczących usługi na rzecz handlu.

Rząd prawdopodobnie będzie chciał także złagodzenia części zapisów. W projekcie MRPiPS proponuje się rozważenie, na ile słuszne, uzasadnione ekonomicznie i społecznie, a także oczekiwane przez obywateli jest wprowadzenie w Polsce szerokiego zakazu handlu w niedziele. Zdaniem Rady Ministrów, warto w zakresie zmierzać do pogodzenia interesów różnych środowisk.

Rząd ma też zasugerować, że powinno się rozważyć przesunięcie niektórych decyzji na szczebel samorządu terytorialnego, aby dostosować do lokalnych potrzeb danego regionu pracę niektórych placówek handlowych, m.in. centrów kulturalnych, turystycznych czy miejsc kultu religijnego.

Oprac. ŁG

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ