Człowiek nie może żyć dłużej niż 115 lat, taka jest granica ludzkiej długowieczności – twierdzą badacze amerykańscy, powołując się na dane Human Mortality Database, obejmujące Francję, Japonię, Wielką Brytanię i USA.

Dotychczas przeważał podgląd, że człowiek może żyć 120, a nawet 125 lat. Przeciętna oczekiwana długość życia stale się wydłuża, coraz więcej jest również stulatków.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, o ile w 1990 r. na 10 tys. osób od 65. roku życia przypadało 2,9 proc. stulatków, to w 2015 r. już 7,4 proc. W 2050 r. stulatkowie mają stanowić 23,6 proc. wszystkich emerytów.

Z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ustalonych w oparciu o rejestr PESEL, wynika, że w Polsce żyje ponad 4 tys. stulatków. Trzy czwarte z nich to kobiety.

Jak twierdzi prof. Jan Vijg z Albert Einstein College of Medicine w Nowym Jorku, Jeanne Calment z Francji, która żyła 122 lat (zmarła w 1997 r), jest absolutnym wyjątkiem. Badacze amerykańscy analizowali dane dotyczące długości życia superstulatków, czyli osób, które żyły co najmniej 110 lat. Wynika z nich, że od 20 lat oczekiwana długości życia stulatków prawie się nie zmienia. – Osiągamy kres długowieczności, nie możemy żyć dłużej niż 115 lat – twierdzi prof. Jan Vijg.

Dyrektor Instytutu Badań Demograficznych Maxa Plancka w Rostocku prof. James Vaupel jest jednak sceptyczny wobec wyliczeń specjalistów amerykańskich. Jego zdaniem już wielokrotnie przesuwano górną granicę ludzkiego życia, najpierw było nią 65 lat, potem 85 i 105, ale za każdym razem się okazywało, że są ludzie, którzy żyją dłużej.

Prof. Jay Olshansky z University of Illinois zwraca uwagę, że eksperymenty na zwierzętach sugerują, że jest nieprzekraczalna granica długości życia dla poszczególnych gatunków, w tym również i dla człowieka. Zbadano, że myszy nie mogą żyć dłużej niż 1000 dni, a psy – 5000 dni.

Prof. Jan Vijg podejrzewa, że można byłoby przesunąć górną granicę życia człowieka nawet do 130 lat, ale trzeba byłoby ingerować w ludzkie geny lub opracować tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy nowych leków.

To jednak jest mało prawdopodobne. – Proces starzenia się jest tak skomplikowany, że nie będzie możliwe znaczące przedłużenie górnej graniczy życia człowieka – wyjaśnia prof. Vijg

Oprac. ŁG

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ