Średnia miesięczna emerytura w Polsce to 2096 zł. Najwyższe wypłacano w województwie śląskim – przeciętnie 2593 zł, a najniższe na Podkarpaciu – 1843 zł – wynika z raportu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Drugim źródłem dochodów seniorów były renty z tytułu niezdolności do pracy. Ich średnia wysokość w 2015 r. wyniosła 1628 zł. Osoby w wieku co najmniej 60 lat zamieszkiwały głównie w jedno- i dwuosobowych gospodarstwach domowych. Przeciętny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach zamieszkiwanych przez co najmniej jednego seniora wyniósł więc 1407 zł.

Wydatki w gospodarstwach grupy wiekowej 60 plus wyniosły średnio 1459 zł na osobę i były o 35 proc. wyższe niż w gospodarstwach, w których skład wchodziły wyłącznie osoby młodsze. Główne pozycje kosztowe osób starszych to: żywność i zdrowie, w tym lekarstwa, użytkowanie mieszkania, energia.

Liczba ludności Polski wynosi ok. 38,4 mln, z czego 8,8 mln stanowią osoby w wieku 60 lat i więcej. Z raportu wynika, że od 2026 r. znacząco wzrośnie liczba seniorów w wieku co najmniej 80 lat – do 2040 r. zwiększy się z 1,7 do 3,4 mln osób. W 2030 r. aż 53,3 proc. gospodarstw będzie prowadzonych przez osoby w wieku co najmniej 65 lat i więcej.

Red. (źródło: MRPiPS)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ