Tylko 14 proc. Polaków powyżej 60. roku życia pracuje. W pełnym wymiarze czasu zatrudnienie znajduje jedynie 10 proc. badanych, 2 proc. w niepełnym wymiarze czasu i 2 proc. dorywczo. Reszta, czyli 86 proc. ankietowanych w wieku 60 lat i więcej, nie jest już aktywna zawodowo i utrzymuje się wyłącznie z emerytury lub renty – wynika z badania CBOS.

Wśród seniorów najaktywniejsi zawodowo są 60-65-latkowie. 28 proc. z nich jeszcze pracuje zawodowo, w tym 23 proc. w pełnym wymiarze czasu. W grupie seniorów mających od 66 do 74 lat jest trzykrotnie mniej pracujących (8 proc.), przy czym tylko 5 proc. pracuje w pełnym wymiarze.

Kontynuowanie pracy w wieku 60+ jest związane z poziomem wykształcenia. Wśród osób z wykształceniem podstawowym 96 proc. nie podejmuje pracy stałej ani dorywczej, ani w niepełnym wymiarze czasu. W grupie osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub średnim odsetek ten spada odpowiednio do 85 proc. i 84 proc. Najaktywniejsi zawodowo są seniorzy z wyższym wykształceniem. W tej grupie 22 proc. w wieku 60+ pracuje w pełnym wymiarze czasu, a 70 proc. nie podejmuje żadnej pracy.

Mimo to, za złe lub raczej złe warunki materialne swojego gospodarstwa domowego określa 8 proc. osób w wieku do 59 lat, 14 proc. w grupie wiekowej 60–65 lat, 13 proc. w grupie 66–74 lata i 11 proc. Polaków mających 75 lat i więcej.

Jako przeciętne ocenia swoje warunki 46 proc. ankietowanych w wieku 60-65 lat, 49 proc. wśród tych, które mają 66–74 lata oraz 52 proc. wśród osób 75+.

Jako dobre lub raczej dobre swoje warunki traktuje mniej niż połowa, bo 41 proc. badanych w grupie wiekowej 60–65 materialnej; tak samo twierdzi 39 proc. wśród osób mających 66–74 lata oraz 37 proc. w grupie wiekowej 75+.

Red. (źródło: CBOS)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ