Od 1 lipca ub.r. ruszył nowy system pozwalający na uzyskanie w jednym miejscu informacji o wszystkich kontach i lokatach osób zmarłych. To duże ułatwienie nie tylko dla ewentualnych przyszłych spadkobierców.

Expander zwraca uwagę, że mogą z tego systemu skorzystać także ci, którzy otrzymali spadek nawet kilka lat temu. Jeśli okaże się, że zmarły posiadał rachunek, o którym nikt wcześniej nie wiedział, osoby po nim dziedziczące uzyskają dodatkowe pieniądze.

Spadkobiercy mogą się łatwo dowiedzieć się, w których bankach czy SKOK-ach zmarły członek ich rodziny trzymał oszczędności. Zamiast odwiedzać placówki każdej instytucji oddzielnie, wystarczy, że złożą zapytanie w jednym miejscu, a otrzymają kompletne zestawienie obejmujące wszystkie banki i SKOK-i. Oczywiście taką informację otrzymają tylko osoby, które są prawowitymi spadkobiercami. Aby to udowodnić, będą musieli przedstawić prawomocne postanowienie sądu, które potwierdzi prawo nabycia spadku lub akt notarialny poświadczający dziedziczenie.

Co ciekawe, z usługi mogą skorzystać nie tylko osoby, które dopiero staną się spadkobiercami, ale również ci, którzy już wcześniej nimi zostali. Warto to zrobić na wszelki wypadek, aby sprawdzić, czy osoba zmarła posiadała rachunki, o których wcześniej nikt nie wiedział. Według różnych szacunków na takich konta może znajdować się od 5 mld zł do nawet 25 mld zł. Może się więc okazać, że dzięki tej nowej usłudze pieniądze z martwych kont trafią do prawowitych właścicieli.

Interesujące jest też to, że dzięki temu systemowi można dowiedzieć się również o własnych zapomnianych kontach. To również może być korzystne, ale z innego powodu. Zwykle pamiętamy o rachunkach, na których mamy znaczące kwoty pieniędzy. Może się jednak zdarzyć, że zapomnimy o jakimś dodatkowym koncie, za które bank nalicza nam opłaty. Zwykle dowiadujemy się o nim, gdy pochłoną one całą sumę, która znajduje się na rachunku i gdy bank dzwoni do nas z informacją, że mamy dług, który powstał w wyniku naliczania takich opłat. Lepiej więc samemu sprawdzić, czy nie jesteśmy posiadaczem takiego konta widmo.

Nowe przepisy pozwalają również na upowszechnienie innego rozwiązania, które bardzo ułatwia otrzymanie pieniędzy po osobie zmarłej. Banki będą zobowiązane do informowania osoby zakładające konto o możliwości wydania dyspozycji na wypadek śmierci. W takim przypadku bank będzie musiał poinformować wskazane osoby o możliwości wypłaty pieniędzy po śmierci posiadacza rachunku. Co więcej, wskazana w dyspozycji osoba pieniądze otrzyma bardzo szybko. Nie będzie bowiem musiała czekać na wydanie prawomocnego postanowienia sądu czy aktu notarialnego poświadczającego dziedziczenie.

Red. (źródło: Expander)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ