Arytmię serca, w tym grożące udarem mózgu migotanie przedsionków, można wcześnie wykryć dzięki aplikacjom na smartfona. Wykorzystanie telemedycyny w kardiologii oraz profilaktyka i leczenie migotania przedsionków, na które cierpi co najmniej 600-700 tys. Polaków, pozwoli skuteczniej leczyć zaburzenia rytmu serca.

Migotanie przedsionków odpowiada za 25-30 proc. niedokrwiennych udarów mózgu. Ta arytmia zwiększa ryzyko udarów aż pięciokrotnie. Są one szczególnie niebezpieczne – 61 proc. dotkniętych nimi osób umiera w ciągu roku. Inne groźne powikłania arytmii to zawał, niewydolność serca i zaburzeń poznawczych na skutek przejściowego niedokrwienia mózgu, nazywanego mini udarem.

– Migotanie przedsionków to bardzo szybka i nieskoordynowana praca przedsionków mięśnia sercowego, które prawie się wtedy nie kurczą. Skutkiem tego jest zaleganie znajdującej się w nich krwi, w której mogą powstać skrzepliny. Jeśli skrzepliny przedostaną się do krwiobiegu, z prądem krwi mogą dotrzeć do tętnic mózgowych, zatkać i je wywołać niedokrwienie mózgu, czyli udar – wyjaśniała prof. Maria Trusz-Gluza z Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Objawami migotania przedsionków są osłabienie i zmęczenie, kołatanie serca, zawroty głowy, omdlenie, niepokój i lęk. Trzeba wtedy zmierzyć tętno aparatem do mierzenia ciśnienia krwi lub przykładając palec.

– W monitorowaniu migotania przedsionków pomocne mogą być bezpłatne aplikacje na smartfona. Jest już wiele takich aplikacji, zalecamy te, które są rekomendowane przez europejskie i amerykańskie towarzystwa kardiologiczne – informuje prof. Andrzej Lubiński, kierownik Kliniki Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca Katedry Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Nazwy rekomendowanych aplikacji na smrtfona podane są na stronie internetowej www.arytmiagroziudarem.pl, opracowanej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Są tam również autoryzowane informacje o migotaniu przedsionków.

Rekomendowane są takie aplikacje, jak Heart Rate Plus, Instant Heart Rate, Runtastic Heart Rate Monitor. Pomiar jest łatwy i szybki. Po uruchomieniu aplikacji polega on jedynie na przyłożeniu palca do obiektywu aparatu fotograficznego i przytrzymaniu go przez kilkanaście sekund. Smartfon w tym czasie rejestruje zmianę koloru przyłożonego do aparatu palca, jaką wywołuje w naczyniach krwionośnych każde uderzenie mięśnia sercowego. Poza pulsem na bieżąco pokazywany jest graficzny zapis rytmu serca. Możliwa jest również archiwizacja uzyskanych danych.

Dostępne są również bardziej zaawansowane systemy telemedyczne do pomiaru EKG, przeznaczone zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy, jak np. KARDIO Mobile. W tym przypadku wykorzystywana jest płytka z dwoma elektrodami podłączana do smartfona z zainstalowaną odpowiednią aplikacją. Wystarczy przyłożyć do płytki po dwa palce prawej i lewej dłoni na czas pomiaru EKG, czyli ok. 30 sekund. Gotowy wynik badania można przesłać do lekarza.

Red. (źródło: PAP)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ