Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020 adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na:

 • jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie placówki oraz
 • na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

W 2017 roku na realizację Programu „Senior+” przeznaczono środki finansowe w wysokości 30 mln zł. Zaplanowana wysokość środków na:

 • utworzenie Dziennych Domów „Senior+” wynosiła 9 mln zł;
 • utworzenie Klubów „Senior+” wynosiła 11 mln zł;
 • zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek wynosiła 8,5 mln zł.

MODUŁ I

W ramach edycji 2017 Programu Wieloletniego „Senior +” w ramach modułu I powstanie:

 • 131 placówek dziennego pobytu „Senior +, w tym:
 • 35 Dziennych Domów „Senior +”;
 • 96 Klubów „Senior +”;
 • dofinansowane na łączną kwotę 19 mln 918 tys. 315,83 zł.

Zapewnią one 3335 miejsc osobom starszym. Placówki powstaną we wszystkich województwach, w 112 powiatach. Najwięcej nowych placówek powstanie w województwie wielkopolskim (13), mazowieckim (13) oraz małopolskim (11).

Do końca roku 2017 funkcjonować będzie 258 placówek „Senior +” w całym kraju.

MODUŁ II

W ramach edycji 2017 Programu, w module II dofinansowane zostało funkcjonowanie już istniejących placówek utworzonych w ramach Programu:

 • dofinansowanie otrzyma 124 placówki na łączną kwotę 8 434 013,64 zł.
 • najwięcej już istniejących placówek zostanie dofinansowanych w województwach: śląskim (17), mazowieckim (13) i wielkopolskim (12).

Źródło: senior.gov.pl

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ