Do końca maja w 1,5 tys. punktów w całym kraju można zmierzyć ciśnienie tętnicze, w ramach międzynarodowej kampanii May Measurement Month. MMM2017 to globalny program screeningowy zainicjowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego i Światową Ligę Nadciśnienia Tętniczego.

Głównym celem kampanii jest podniesienie społecznej świadomości ma temat diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego w skali lokalnej, krajowej oraz globalnej. Podwyższone ciśnienie tętnicze jest jednym z najpoważniejszych czynników ryzyka wystąpienia wielu chorób oraz zgonów. Uszkadza tętnice, co może prowadzić do zawałów, udarów mózgu, niewydolności nerek, zaburzeń krążenia obwodowego, a nawet demencji.

Oto pięć powodów, dla których należy systematycznie mierzyć ciśnienie:

1. Nadciśnienie nie boli, ale powoduje szereg powikłań.

Nie leczone schorzenie może doprowadzić do:

 • powstawania tętniaków – uwypukleń w osłabionych ścianach tętnic, które stają się sztywne, grube i mniej elastyczne,
 • nasilenia rozwoju choroby miażdżycowej – gromadzenia się złogów cholesterolu w stopniowo twardniejących ścianach tętnic, a tym samym tworzenia się blaszek miażdżycowych, które zwężają tętnice i powodują utrudnienie przepływu krwi,
 • zawału mięśnia sercowego – obumarcia części mięśnia sercowego w wyniku całkowitego zamknięcia tętnic wieńcowych (prowadzących krew do serca) zakrzepem, do którego powstania może dojść podczas mechanicznego uszkodzenia naczynia przy nagłym wzroście ciśnienia,
 • niewydolności serca – stanu, w którym dochodzi do zaburzeń rytmu serca i upośledzenia jego zdolności do pompowania krwi,
 • choroby wieńcowej – przerostu serca i jego niedostatecznego ukrwienia (a co za tym idzie niedostatecznego zaopatrzenia w tlen), spowodowanego znacznym zwężeniem bądź zamknięciem światła tętnic wieńcowych odżywiających mięsień sercowy,
 • udaru mózgu – niedokrwiennego, gdy nie dochodzi do dopływu krwi i tlenu na skutek zamknięcia tętnicy, bądź też krwotocznego z przerwaniem ściany naczynia i krwawieniem do mózgu,
 • niewydolności nerek – uszkadzanych zbyt wysokim ciśnieniem przepływu krwi przez ich naczynia, co sprawia, że słabiej oczyszczają organizm ze szkodliwych substancji i mają zaburzony mechanizm regulacji ciśnienia tętniczego krwi (skutek: dalsze wzrosty ciśnienia),
 • uszkodzenia siatkówki oczu – powstawania niewielkich krwotoków z bardzo małych i delikatnych tętniczek, które mogą prowadzić do utraty wzroku.

2. Nadciśnienie tętnicze nie daje wyraźnych objawów, ale to główna przyczyna śmierci, których – dzięki właściwemu stylowi życia i leczeniu – można uniknąć przede wszystkim zawałów i udarów.

– Udowodniony został ścisły związek między ryzykiem śmierci nagłej a wzrostem ciśnienia – mówi prof. Piotr Jankowski z Instytutu Kardiologii w Aninie.

3. Nadciśnienie tętnicze trudno rozpoznać bez jego pomiaru – bywa, że jedynym jego objawem jest występujące czasem zaczerwienienie twarzy.

Naukowcy szacują, że nawet 40 proc. osób, które mają nadciśnienie, nie jest tego świadomych. Warto wiedzieć, że w młodym wieku do to zdecydowanie częściej przypadłość mężczyzn, ale proporcje płci w tej chorobie wyrównują się, kiedy kobiety wchodzą w wiek menopauzy.

4. Jeśli stwierdzone zostanie nadciśnienie, można je skutecznie leczyć.

– Są tylko pojedyncze wypadki, kiedy leczenie nadciśnienia nie przynosi efektów –podkreśla prof. Jankowski.

Trzeba jednak wiedzieć, że bardzo wielu pacjentów, którzy znajdują się pod opieką lekarza, nie ma właściwie leczonego nadciśnienia. Dzieje się tak bardzo często dlatego, że pacjenci bez konsultacji z lekarzem modyfikują swoją terapię: zmniejszają dawki leków lub odstawiają je w ogóle.

– Nadciśnienie tętnicze trzeba leczyć do końca życia. Tymczasem co drugi pacjent przerywa leczenie po roku – podkreśla prof. Maciej Banach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi..

Istotną częścią leczenia nadciśnienia jest modyfikacja stylu życia: mniej soli, mniej mięsa, szczególnie czerwonego, mniej alkoholu, odstawienie papierosów, więcej ruchu, więcej owoców i warzyw. Jeśli prawidłowe wartości ciśnienia są przekroczone w niewielkim stopniu, nie będzie trzeba stosować tabletek – wystarczy wprowadzenie w życie powyższych zaleceń.

5. Nadciśnienie jest w krajach rozwiniętych problemem społecznym – w Polsce jest diagnozowane u mniej więcej 40 proc. dorosłych osób – przy czym ma je więcej osób, które nie mierzą ciśnienia i nie są świadome rozwijającej się choroby.

Nadciśnienie może mieć każdy, ale w grupie wysokiego ryzyka są:

 • mężczyźni powyżej 55. r. ż;
 • kobiety powyżej 65. r. ż.;
 • uzależnieni od tytoniu;
 • osoby z podwyższonym poziomem cholesterolu;
 • osoby z cukrzycą;
 • osoby z przewlekłymi chorobami nerek;
 • osoby z nadwagą/otyłością;
 • osoby, których bliscy krewni chorowali/chorują na schorzenia układu sercowo-naczyniowego.

Ciśnienie można zmierzyć u każdego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w każdej przychodni ogólnej czy specjalistycznej. W maju można to zrobić dodatkowo w jednym z ponad 1500 punktów zorganizowanych w ramach akcji Międzynarodowego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Światowej Ligi Nadciśnienia Tętniczego.

Badani pacjenci, których wynik wskaże możliwość nadciśnienia tętniczego otrzymają pisemną poradę z zaleceniami. Więcej szczegółów na stronie www.mmm17.pl

Red. (źródło: Internet, zdrowie.pap.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ