Do Sejmu trafił projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym, przygotowany przez klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dodatek na poziomie 200-500 zł miałby przysługiwać świadczeniobiorcom, których świadczenia nie przekraczają 2000 zł.

W projekcie przewidziano, że w lipcu br. do świadczeń emerytalno-rentowych dopłacone zostałyby jednorazowe dodatki. Skorzystać z nich mieliby świadczeniobiorcy, których świadczenia nie przekraczają 2000 zł.

Wysokość dodatku wyniosłaby:

  • 500 zł – dla świadczeń do 1000 zł;
  • 400 zł – dla świadczeń powyżej 1000 i do 1200 zł;
  • 300 zł – dla świadczeń powyżej 1200 i do 1600 zł;
  • 200 zł – dla świadczeń powyżej 1600 i do 2000 zł.
„W razie zbiegu prawa do świadczeń osobie uprawnionej przysługiwać będzie jeden dodatek. Podstawą ustalenia prawa i wysokości dodatku będzie suma przysługujących świadczeń” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wypłata jednorazowych dodatków miałaby kosztować państwo ok. 1,8 mld zł. Projektodawcy wskazują, że wydatek ten mógłby zostać sfinansowany z wyższej od planu wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego.

Red. (źródło: podatki.biz)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ