Bieda, brak spadkobierców i złe relacje z rodziną – oto najczęstsze przyczyny skłaniające seniorów do pozbywania się mieszkań w zamian za rentę dożywotnią. Wielu starszych ludzi przyznaje, że doskwiera im samotność i nie może liczyć na niczyją pomoc – taki obraz seniorów rysuje się na podstawie badania na zlecenie Funduszu Hipotecznego Dom.

Prawie 83 proc. seniorów ocenia swoją sytuację finansową jako przeciętną, złą lub bardzo złą. Ponad 60 proc. emerytów zainteresowało się ofertą renty dożywotniej właśnie z powodu sytuacji finansowej.

Na drugim miejscu (52 proc.) znalazła się sytuacja rodzinna: brak spadkobierców, złe relacje w rodzinne, samotność. Ponad 73 proc. osób starszych przyznaje, że czuje się samotna, a 36 proc. z nich nie może liczyć na niczyją pomoc. Najczęściej wspierani są przez sąsiadów oraz koleżanki i kolegów (35 proc.) oraz opiekunki (10 proc.), a przez rodzinę tylko nieliczni (8,27 proc.).

Niskie emerytury, wydatki przekraczające możliwości finansowe – z takimi problemami boryka się większość seniorów w Polsce. Nie bez przyczyny. Największą grupę respondentów stanowią osoby, których miesięczny dochód netto wynosi 1201-1600 zł.

Przeważającą część swoich pieniędzy seniorzy przeznaczają na leki i bieżące opłaty. Jakość życia osób starszych pozostawia wiele do życzenia – seniorów nie stać na przyjemności takie jak: teatr, kino, ubrania czy kosmetyki. Najczęstszą rozrywką, jaką wskazują respondenci, jest oglądanie telewizji (ok. 62 proc.), czytanie książek, gazet, spacery.

Polskie społeczeństwo starzeje się najszybciej w Unii Europejskiej. Z danych GUS wynika, że liczba emerytów w pierwszym półroczu 2016 r. zaczęła zbliżać się do 9 mln. W swoich prognozach GUS, zakłada, że w 2050 r. aż 32,7 proc. społeczeństwa stanowić będą osoby powyżej 60. roku życia. Już teraz seniorom brakuje środków na podstawowe potrzeby, a ich sytuacja z roku na rok się pogarsza.

Red. (źródło: badanie FH Dom)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ