W Wielkiej Brytanii dochody osób na emeryturze przekroczyły dochody w gospodarstwach domowych osób w wieku produkcyjnym. Przeciętnie gospodarstwo ma do dyspozycji 20 funtów tygodniowo mniej niż statystyczny emeryt.

Wyprzedzanie w wielkości dochodów rodzin pracujących przez osoby na emeryturze jest jednym z najbardziej niezwykłych zjawisk ekonomicznych obecnej Wielkiej Brytanii – komentuje się na Wyspach.

Dochody emerytów windują składki odkładane w ramach prywatnych programów emerytalnych, a także fakt posiadania własnego domu. W 2001 r. przeciętne gospodarstwo domowe dysponowało 70 funtami tygodniowo więcej od przeciętnego emeryta. Od 2001 r. wypłaty z prywatnych funduszy odpowiadają za 1/3 wzrostu.

Drugim czynnikiem poprawiającym sytuację materialną osób na emeryturze jest fakt, że coraz więcej seniorów utrzymuje zatrudnienie. 15 lat temu pracował jeden emeryt na ośmiu, obecnie jest to relacja: jeden na pięciu.

Ostatnim czynnikiem jest wzrost zasiłków dla emerytów – od 2001 r. o 8 proc.

Obecne pokolenie emerytów jest najprawdopodobniej ostatnim cieszącym się tak dobrymi emeryturami, gdyż dające największe zyski programy pracownicze zostały zamknięte ustępując innym formom oszczędzania. Dodatkowo, emerytury państwowe zaczną być wypłacane w późniejszym wieku. Między rokiem 2018 a 2020 wiek emerytalny wzrośnie do 66 lat, między 2026 a 2028 – do 67 lat, a między rokiem 2044 a 2046 – do 68. roku życia.

Red. (źródło: anglia.today)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ