Osoby w wieku 50+ szanują pracę, dla wielu z nich praca jest wartością samą w sobie – to tylko jedna z wielu zalet dostrzeganych u pracowników należących do tej grupy wiekowej. Dzięki przeprowadzonym badaniom udało się przygotować listę cech, którymi – według samych osób w wieku 50+ – charakteryzują się starsi pracownicy.

Jak wynika z raportu „Pracownicy 50+ – duży plus w twojej firmie”, opracowanego w ramach projektu PBS DGA Sp. z o.o. i Human Capital Business Sp. z o. o., badani w wieku 50+ postrzegają pracowników ze swojej grupy wiekowej przez pryzmat doświadczenia zawodowego i życiowego, przypisując im cechy „dobrego fachowca”, przywołującego na myśl osoby „starej daty”, które charakteryzują się odpowiedzialnością, solidnością, sumiennością, pracowitością, cierpliwością czy dokładnością. Według respondentów starsi pracownicy są bardziej lojalni wobec firmy, pracodawcy, odznaczają się większą dyspozycyjnością i zaangażowaniem w pracę.

Cechy te w dużym stopniu pokrywają się z tym, na co według deklaracji badanych pracodawców zwraca się uwagę podczas rekrutacji pracowników, bez względu na to czy chodzi o pracowników wieku 50+ czy młodszych. Najważniejszymi deklarowanymi kryteriami wyboru potencjalnych pracowników są: doświadczenie, umiejętności, kwalifikacje, wykształcenie i uprawnienia potrzebne na danym stanowisku (np. projektowe, budowlane).

Doświadczenie jest bardzo istotne i cenione, w związku z czym większość badanych firm posiada, według deklaracji, mechanizmy przekazywania wiedzy przez starszych pracowników. Najczęściej jest to system szkoleń wewnętrznych i system mentoringu, podczas którego starsi wprowadzają nowozatrudnionych pracowników w funkcjonowanie firmy. Część firm tworzy także zespoły wielopokoleniowe, co sprzyja wymianie wiedzy i informacji.

Pracodawcy dokonali także oceny osób po 50. roku życia jako pracowników, w porównaniu do osób młodszych. Pod wieloma względami osoby starsze oceniane są tak samo, jak młodsze. Natomiast dużo lepiej oceniono starszych pracowników pod kątem lojalności w stosunku do pracodawcy. Zdaniem pracodawców są oni bardziej dyspozycyjni, zaangażowani w pracę i lepiej przygotowani zawodowo.

Pracodawcy także nieco bardziej cenią takich pracowników niż młodszych za relacje ze współpracownikami i wkład w atmosferę w pracy oraz jakość efektów pracy. Powyżej przedstawione informacje pokazują, że pracownik po pięćdziesiątce może stanowić dużą wartość dla firmy i być jednym z jej fundamentów.

Red. (źródło: „Pracownicy 50+ – duży plus w twojej firmie”)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ