Według danych Eurostat, w krajach Unii Europejskiej występują spore różnice między sektorem niskich i wysokich płac. Najmniejsze różnice pomiędzy 10 proc. dobrze i 10 proc. najmniej zarabiających występują w Szwecji. Tam osoby o najwyższych zarobkach brutto otrzymują wynagrodzenie średnio dwa razy (2,1) większe niż osoby o niskich zarobkach.

Różnica w wynagrodzeniach w tych dwóch grupach w Polsce była prawie pięciokrotna (4,7). Czterokrotnie większa była też w Rumunii (4,6), na Cyprze (4,5), w Portugalii (4,3), Bułgarii (4,2) i Irlandii (4,1).

W Unii Europejskiej niskie dochody ma co szósta osoba pracująca. Osoby o niskich dochodach to takie, które zarabiają tylko dwie trzecie średniej krajowej lub jeszcze mniej. Udział kobiet w grupie zatrudnionych o najniższych zarobkach wynosi w UE 21,1 proc, a udział mężczyzn – 13,5 proc., w grupie w wieku poniżej 30 lat – 31 proc, a w przedziale wiekowym 30-50 lat – tylko 14 proc. W grupie osób o niskim poziomie edukacji 28,2 proc. zatrudnionych otrzymuje niskie wynagrodzenia, a w grupie o wysokim poziomie wykształcenia – tylko 6,4 proc.

Eurostat przyglądał się też różnicom i podobieństwom w wynagrodzeniach w różnych branżach. Najwyższe zarobki w każdym z krajów członkowskim UE stwierdził w branży finansowej i ubezpieczeniowej. W większości krajów wysokie zarobki mają też zatrudnieni w branży teleinformatycznej. Wysokimi wynagrodzeniami mogą pochwalić się również pracujący w branży energetycznej.

Hotelarstwo i gastronomia w Unii Europejskiej to w każdym kraju unijnym branża o najniższych zarobkach. Wyjątek stanowią Malta, Hiszpania i Słowenia, gdzie pod względem wynagrodzeń sektor gastronomii i hotelarstwa znajduje się na przedostatnim miejscu.

Red. 

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ