Grupa seniorów, którzy spędzają czas aktywnie, korzystają z nowoczesnych technologii, uczestniczą w życiu kulturalnym, podróżują czy uprawiają sport – to ci, którzy charakteryzują się nie tylko młodszym wiekiem, ale mają również lepsze wykształcenie, dobrą ocenę swojego stanu zdrowia i są zadowoleni z warunków materialnych. Typowy przedstawiciel tej grupy zamieszkuje w mieście i ma 67 lat.

Na przeciwległym biegunie znajduje się grupa najmniej aktywnych seniorów, którzy najczęściej oglądają telewizję, chodzą do kościoła i spotykają się ze znajomymi – wynika z badań CBOS. Należy do niej mniej więcej dwie piąte ogółu badanych w wieku 60 plus. Typowy przedstawiciel tej grupy ma 73 lata, wykształcenie podstawowe, swoje położenie materialne oraz swój stan zdrowia ocenia gorzej niż pozostali w wieku 60 plus. Do grupy tej należy więcej kobiet, niż mężczyzn.

Najpopularniejszą formą spędzania czasu jest oglądanie telewizji. Często ogląda ją aż 98 proc. ankietowanych w wieku 60 plus. Ogromna większość chodzi ponadto do kościoła, uczestnicząc w mszach, nabożeństwach – 88 proc.

Zdecydowana większość seniorów spotyka się też ze znajomymi, przyjaciółmi w domu (88 proc.) bądź poza domem (78 proc.), odwiedza rodzinę, krewnych poza miejscem swojego zamieszkania (84 proc.). Większość czyta książki, czasopisma, gazety (84 proc.), słucha radia, muzyki (82 proc.), chodzi na spacery, piesze wycieczki (75 proc.), uprawia działkę, ogród (70 proc.).

Znaczna grupa badanych opiekuje się wnukami lub prawnukami (59 proc.), pomaga dzieciom i rodzinie w prowadzeniu domu (45 proc.) lub w ich działalności zarobkowej (41 proc.). 32 proc. seniorów opiekuje się współmałżonkiem lub innymi starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi osobami w rodzinie (32 proc.). Niemal co piąty badany pracuje społecznie na rzecz innych ludzi, społeczności lokalnej, sąsiadów, parafii (19 proc.), a co szósty uczestniczy w działalności jakieś grupy, wspólnoty religijnej (16 proc.).

Ponad dwie piąte seniorów podróżuje po kraju, zwiedza różne miejsca (45 proc.), uprawia sport: gimnastykę, chodzi na basen, jeździ na rowerze (43 proc.). Blisko co trzeci ankietowany w wieku 60 plus korzysta z komputera, internetu (30 proc.), nieco mniej uczestniczy w życiu kulturalnym: chodzi do kina (27 proc.), muzeów, galerii, na wystawy (25 proc.), do teatru, opery, na koncerty (23 proc.), podróżuje po Europie, po świecie (23 proc.).

Znacznie rzadziej seniorzy wykorzystują swój czas na dokształcanie, uzupełnianie wiedzy (14 proc.), czy naukę języków obcych (tylko 9 proc.).

Red. (źródło: CBOS)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ