Osoby starsze stanowią grupę szczególnie narażoną na negatywne oddziaływanie zakazanych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorców – ocenił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prowadzi działania chroniące konsumentów–seniorów, dotyczące m.in. domów opieki i sprzedaży na pokazach.

Zgodnie z prawem, prezes UOKiK ma kompetencje m.in. do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Chodzi np. o naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji, a także nieuczciwe praktyki rynkowe oraz proponowanie konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom.

Do Urzędu napływają sygnały od osób kupujących towary m.in. sprzęt kuchenny, pościel i sprzęt rehabilitacyjny np. na pokazach, na które firmy zapraszają osoby starsze. Później okazuje się, że pokaz miał na celu sprzedaż tych produktów. Także w ramach sprzedaży door-to-door, w ramach której przedsiębiorcy składają wizyty konsumentom w ich miejscach zamieszkania, dochodzi do sytuacji, w których konsumenci otrzymują nieprawdziwe informacje np. co do tożsamości sprzedawcy czy też możliwości odstąpienia od umowy.

UOKiK przeprowadził kontrole sprawdzając np. wzory, w oparciu o które prywatne domy opieki zawierają umowy dotyczące pobytu osób starszych w ich placówkach. Kontrola prowadzona była we wszystkich województwach i objęła blisko 40 proc. wszystkich tego typu placówek.

Ustalono, że niemal 90 proc. przedsiębiorców stosowało niedozwolone postępowania umowne. Najważniejszymi i najczęściej pojawiającymi się nieprawidłowościami były: możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, niezwracanie pieniędzy w przypadku niezrealizowania usługi, zmiana cen usług bez zgody konsumenta oraz wygórowane kary umowne i odsetki.

Red. 

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ