Aż 5,7 mln Polaków ma kłopoty ze słuchem – wynika z badań IPSOS. Na problemy w największym stopniu wpływa wiek: 61 proc. cierpiących stanowią osoby powyżej 60 lat, 47 proc. – to emeryci.

Ponadto nieco częściej niż przeciętnie komplikacje dotykają Polaków z podstawowych wykształceniem (38 proc.) i zamieszkujących obszary wiejskie (47 proc.).

Oto główne wnioski z badania:

  1. 10 proc. Polaków cierpi na problemy ze słuchem, a kolejne 7 proc. ma wśród bliskich kogoś, kto ma takie problemy.
  2. Na problemy ze słuchem najbardziej wpływa wiek: 61 proc. cierpiących ma powyżej 60 lat, 47 proc. – to emeryci. Ponadto trochę częściej, niż przeciętnie, niedosłyszący Polak ma podstawowe wykształcenie (38 proc.) i mieszka na wsi (47 proc.).
  3. Najbardziej znanym sposobem poprawiającym słuch jest aparat słuchowy (wymienione spontanicznie przez 74 proc. Polaków). Implanty słuchowe są wymieniane spontanicznie tylko przez 14 proc. Polaków (i przez 19 proc. mających problemy ze słuchem)
  4. Jednakże gdy zapyta się wprost o wiedzę na temat implantu słuchowego odsetek ten rośnie do 74 proc. kojarzących ten termin. Większość z nich tylko słyszało tę nazwę, ale „nie wie co to jest” (49 proc.), zaś reszta twierdzi, że „wie co to jest” (25 proc.). Wśród tych którzy deklarują wiedzę, większość uważa, że „jest to urządzenie wszczepiane w czasie operacji” (57 proc.), 39 proc. – że „jest to urządzenie poprawiające słyszenie”, 25 proc. – że „pozwala słyszeć osobom z głębokim niedosłuchem”, a 6 proc. – że „jest to to samo co aparat słuchowy”.
  5. 73 proc. Polaków nie wie, czy zabieg implantacji jest refundowany przez NFZ. 5 proc. Polaków uważa, że jest refundowany w całości, 10 proc. – że częściowo, a 11 proc. – że nie jest.

Raport

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ