Na nowej liście większość spośród 1157 zmian dopłat pacjentów to zmiany relatywnie niewielkie. Jedynie w 44 przypadkach dopłata pacjenta do produktu wydawanego z refundacją wzrośnie o więcej niż 5 zł, a w 33 przypadkach spada o więcej niż 5 zł.

Rozszerzony został zakres listy „75+”. Są na niej nowe doustne leki przeciwcukrzycowe (pochodne sulfonylomocznika: gliclazidum, glimepiridum i glipizidum) i leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K (warfarinum i acenocumarol). 70 produktów zawierających wymienione substancje będzie dostępnych bezpłatnie dla seniorów po okazaniu recepty od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Pacjenci realizujący recepty na leki refundowane w aptekach mogą zwrócić uwagę zwłaszcza na kilka zmian dopłat:

1. Wśród leków przeciwgrzybiczych do stosowania ogólnego (pochodne triazolu – worykonazol), nastąpiły ważne zmiany w odpłatności pacjenta. Trzech producentów obniżyło swoje ceny wpływając jednocześnie na obniżenie limitu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W wyniku tych zmian dwa produkty stały się istotnie tańsze dla pacjenta (zmiana z 53.30 zł na 7.72 zł oraz 33.70 zł na 3.20 zł), ale jednocześnie doszło do zwiększenia odpłatności dla pozostałych produktów. Cztery z nich zdrożały o ok. 5 zł, a pięć kolejnych o 16 do 22 zł. Mamy tutaj do czynienia z przypadkami, w których dopłata pacjenta wzrosła pomimo obniżenia ceny producenta, ze względu na duże obniżenie limitu finansowania NFZ (Fundusz mniej dopłaca do leku).

2. Jeszcze większe zmiany dotyczą grupy leki przeciwwirusowe – walgancyklowir, postaci do stosowania doustnego, stosowanych przez pacjentów po przeszczepieniu jako profilaktyka zakażenia wirusem cytomegalii. Trzech producentów obniżyło ceny swoich produktów, to przełożyło się na obniżenie się limitu finansowania w grupie limitowej i podwyższyło dopłaty pacjentów do pozostałych produktów refundowanych w ramach tej samej grupy. Produkty dostępne dla pacjenta do tej pory w cenie 3.20 zł zdrożały do 59.90 zł oraz 116.60 zł. Natomiast dwa produkty, za które pacjenci płacili do tej pory 48.56 zł oraz 59.90 zł, będą kosztowały 3.20 zł.

3. Duże obniżki dopłat pacjentów nastąpią w przypadku leku przeciwzakrzepowego Pradaxa, refundowanego w grupie heparyn drobnocząsteczkowych i leków o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych. Znaczne obniżenie ceny producenta przełoży się na zmniejszenie dopłat pacjentów o ok. 19 zł oraz 55 zł w zależności od opakowania.

4. Podobnie obniżenie cen leku Co-Prestarium stosowanego w leczeniu nadciśnienia tętniczego i (lub) stabilnej choroby wieńcowej (należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny) wpłynie na zmniejszenie dopłaty pacjenta dla poszczególnych opakowań o 15 i 22 złote.

5. Również w przypadku dwóch leków immunosupresyjnych zawierających tacrolimus (Advagraf i Prograf) stosowanych przez pacjentów po przeszczepieniach obniżenie ceny przez producenta spowodowało zmniejszenie dopłaty pacjenta do poziomu zbliżonego do 3.20 PLN, podczas gdy w styczniu i lutym za niektóre opakowania musieli oni płacić niemal 40 zł.

W wielu innych grupach leków zmniejszenie limitu finansowania przez NFZ przełoży się na nieznaczne podwyższenie dopłat pacjentów (najczęściej o nie więcej niż 1 zł za opakowanie). Zmiana ta będzie dotykała szerokiego zakresu obszarów terapeutycznych i stosowanych terapii.

Źródło: abc.com.pl

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ