Uczestnicy XI edycji konkursu inkubator + dotacje „Seniorzy w akcji”, którzy wzięli udział w warsztatach w Warszawie, przygotowali ostateczne wersje projektów. Złożono 33 wnioski o dotacje.

Komisja Konkursu złożona z niezależnych ekspertów zdecydowała o przyznaniu dotacji na realizację 31 projektów, w tym 8 projektów wskazała do dofinansowania pod warunkiem ich dopracowania i wprowadzenia rekomendowanych zmian lub dosłania brakujących dokumentów.

Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 330.000 zł.

Lista 31 nagrodzonych projektów wraz z przyznaną kwotą dotacji: Pobierz plik

Konkurs „Seniorzy w akcji ” jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Red. (źródło: e.org.pl)

Print Friendly, PDF & Email

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ