wtorek, Listopad 20, 2018

Programy Ministerstwa Zdrowia dla osób starszych

Polskie społeczeństwo się starzeje – zwiększa się długość życia obywateli, a maleje liczba urodzeń. Zmiany demograficzne już teraz mają wpływ na sytuację zdrowotną ludności, a będzie on coraz większy. Tylko z powodu starzenia się społeczeństwa...

Strategie aktywnego i zdrowego starzenia się

Według prognoz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), oczekiwane trwanie życia w regionie Europejskim będzie wynosiło co najmniej 75 lat, a zdrowie ludzi 65+ będzie ulegało stałej poprawie, przedłużając okres zdrowego starzenia się poprzez zmiany stylu...

Opieka medyczna nad osobami w wieku podeszłym

Prezes Krzysztof Kwiatkowski spotkał się ze słuchaczami Tomaszowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Szef Izby przedstawił im wyłaniający się z kontroli NIK obraz działań państwa na rzecz osób starszych w obszarze dostępu do rynku pracy, opieki zdrowotnej...

Podimed realizuje program rehabilitacji dla seniorów

Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej Podimed ze Szczecinka jest realizatorem miejskiego programu dotyczącego rehabilitacji seniorów. Program zaplanowano na lata 2017-2020. Zakres świadczenia oferowanych w ramach programu przez Podimed obejmuje 10-dniowy cykl zabiegów składających się z kinezyterapii...

100 mln zł na projekty dla poprawy zdrowia seniorów

100 mln zł trafi do instytucji naukowych i firm na badania, rozwój oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę zdrowia i jakości życia seniorów z regionu łódzkiego. Program zrealizują wspólnie Narodowe Centrum...

„Seniorzy z energią” – rusza program firmy Energa

„Seniorzy z energią” to nowy program, którego celem jest aktywizacja osób starszych. Ma skłaniać je do podejmowania intelektualnych wyzwań, uczestnictwa w wykładach uniwersytetu trzeciego wieku, a także w zajęciach, które poprawiają ich aktywność ruchową...

Darmowe szczepienia przeciw grypie dla ponad 3 tys. seniorów

Ponad 3,2 tys. białostockich seniorów będzie mogło skorzystać z bezpłatnej szczepionki przeciw grypie. Zapisy i szczepienia zaczną się we wrześniu. Miasto Białystok rozstrzygnęło konkurs ofert na realizację specjalnego programu szczepień dla białostoczan po 60 roku...

40 mln zł z UE na miejską teleopiekę dla seniorów

Lokalne władze i organizacje pozarządowe województwa świętokrzyskiego mają szansę na realizację projektów ze wsparciem funduszy UE na usługi zdrowotne i społeczne, w tym teleopiekę nad seniorami i niepełnosprawnymi. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego...

System opieki nad seniorami w dziennych domach pomocy

Prowadzone przez samorządy dzienne domy pomocy skutecznie zapewniają seniorom tak potrzebne wsparcie. Jest to rozwiązanie korzystne dla dwóch stron: dla seniorów, którym pozwalają dłużej funkcjonować w dotychczasowym środowisku nawet jeśli nie są już w pełni samodzielni...

Program Bytom Przyjazny Starszemu Wiekowi

Bytom uruchamia pilotażowy program na rzecz aktywności i zdrowia osób starszych pod hasłem "Bytom Przyjazny Starszemu Wiekowi". Do czerwca stu chętnych, w wieku 55-65 lat, skorzysta z kompleksowych badań diagnostycznych. Osoba po 65. roku życia...

Rządowe programy i kampanie dla seniorów

Ok. 2 mln osób skorzystały dotąd z programu 75 plus, czyli darmowych leków dla seniorów. Seniorzy otrzymali ok. 16 mln opakowań bezpłatnych leków – wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. Seniorzy to powiększająca się grupa społeczna....

Program wieloletni Senior+ w 2017 roku

Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020 adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób w wieku 60+. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na: jednorazowe wsparcie finansowe...

TOP